Ohjeet

Tankkiseosten suunnittelu

Eri kasvinsuojeluaineiden sopivuus tankkiseoksiin tulee aina tarkistaa. Väärä tankkiseos voi aiheuttaa viljelykasville satoa alentavia vaurioita, kasvun hidastumista tai kasvin kuoleman. Lievemmissä tapauksissa epäsopivien aineiden sekoittaminen keskenään johtaa tankkiseoksen sakkautumiseen, jolloin sitä ei voi ruiskuttaa.

Epävarmoissa tapauksissa K-maatalouden koulutetut kasvinsuojelueineiden myyjät auttavat seoksen suunnittelussa. Seoksen varmistaminen on erityisen tärkeätä, kun valmistetaan ruiskutusseosta useammasta kuin kahdesta kasvinsuojeluaineesta. Puhelinneuvontamme palvelee 1.5. - 16.7. numerossa 01053 20080.

Tankkiseos tehdään seuraavalla tavalla:

 1. Täytä ruisku puoliksi vedellä
 2. Käynnistä säiliön sekoitus
 3. Lisää liukopussit, gramma-aineet tai raemaiset valmisteet
 4. Lisää nestemäiset tauti- ja tuholaisaineet
 5. Lisää nestemäiset rikkakasviaineet ja kasvunsääteet (klormekvattikloridi)
 6. Lisää lehtilannoitteet
 7. Lisää happamat kasvunsääteet (esim. Terpal ja Cerone)
 8. Lisää kiinnitteet

Sakkautumisriskiä seoksissa lisäävät:

 • Suuret ravinneliuosmäärät (5 kg/100 l), erityisesti urea
 • Humuspitoinen tai liian kylmä vesi (kaivovesi)
 • Sekoitus on pois päältä

Riskiseokset

Kun epäilet tankkiseoksen toimivuutta tee esikoe puhtaaseen litran lasiastiaan. Täytä astia vedellä ja lisää kasvinsuojeluaineet yksi kerrallaan suositellussa järjestyksessä. Esikokeessa voidaan käyttää kutakin valmistetta joko yhtä suuri määrä (esim. 20 g tai ml/1 litra vettä) tai tehdä seoksen samassa suhteessa kuin mitä aiottu annos hehtaarille on.

Sekoita liuosta jokaisen valmisteen lisäyksen jälkeen muutaman sekunnin ajan. Kun seos on valmis, sekoita vielä 15 - 30 sekunnin ajan. Anna astian tämän jälkeen seistä noin 15 minuuttia, minkä jälkeen voit tutkia kokeen onnistumista.

Jos öljy tai geeli ei ole erottunut seoksesta, tai seos ei ole sakkautunut, seos on onnistunut. Jos hienojakoista saostumaa esiintyy, mutta se saadaan häviämään vähäisellä sekoittamisella, on tämä myös hyväksyttävää, edellyttäen, että ruiskuttaessa sekoittajaa pidetään päällä koko ajan. Jos seos epäonnistuu, muuta annostusjärjestystä tai jätä jokin aineista pois. On mahdollista että seos onnistuu jos seokseen tuleva ruiskutusjauhe, suspensiokonsentraatti (SC) ja emulsiokonsentraatti (EC) sekoitetaan kukin yksinään veteen esiseokseksi ja nämä seokset lisätään varsinaiseen seokseen.