Näin onnistut karjanlannan käytössä

Karjanlantaa kannattaa levittää fosforitilaltaan heikoimmille lohkoille. Näin saadaan paras hyöty lannan ravinteista ja levitystyö tehostuu, kun lannan käyttömäärät ovat kohtuullisia. Liian suuri käyttömäärä johtaa typen hukkaantumiseen syksyllä korjuun jälkeen.

Kasvukauden alussa viljat tarvitsevat reilusti ravinteita, jotta kasvusto kehittyy reheväksi ja pidättää lannasta vapautuvia ravinteita myöhemmin kasvukaudella. Tämän takia noin puolet kokonaistyppimäärästä pitää antaa kylvön yhteydessä.

Käytännössä typpeä, rikkiä ja booria pitää aina lisätä, samoin seleeniä eläinten ja ihmisten terveyden turvaamiseksi. YaraBela Suomensalpietari on paras valinta jos käyttömäärä on yli 260 kg/ha ja YaraBela Seleenisalpietari, silloin kun määrä jää tätä alemmaksi. Karjanlannassa on niukasti mangaania, siten hiventäydennys YaraVita Mancozinilla on tarpeen.

Tarkimman karjanlannan täydennyksen voi tehdä kasvukaudella kasvuston massaa ja lehtivihreäpitoisuutta mittaavalla Yara N-sensorilla. Täsmälannoituksella voidaan tasata lannan levityksessä syntyneitä eroja ravinnemäärissä ja näin kasvusto kehittyy tasalaatuisemmaksi ja tuleentuu nopeammin.