Mäki-Latvalan tila, Ilmajoki

Mäki-Latvalan tilalla Ilmajoella maata viljellään pitkäjänteisesti maan kasvukuntoon panostaen. Lannoitus perustuu viljavuustutkimukseen ja kylvöaikaan ollaan tarkkana ettei maata tiivistetä. Hyvässä kunnossa oleva ojitus, tasausäestys, tarkasti oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen muokkaus näkyvät kasvustojen tasaisuutena.

Mäki-Latvalan tilalla viljellään ohraa ja kauraa ensikoiden rehuksi. Oman viljan viljelyssä sianlannalla ja sen täydentämisellä on siten tärkeä merkitys. Pelloilta pyritään saamaan huippusatoja, mistä kertoo 2016 vuonna saavutettu Ruismestari-kisan voitto.

Rehuvilja käytetään tilalla kasvatettavien sikojen ruokinnassa. Tavoitteeksi rehuviljojen viljelyssä asetettu suuri hehtolitranpaino ja korkea valkuaispitoisuus. Nykylajikkeilla satotasotavoite ja hlp tavoite on helppo saavuttaa, nyt pitää keskittyä valkuaiseen, siinä tavoite on 12,5 %. Jo prosenttiyksikön nousu valkuaispitoisuudessa laskee merkittävästi ostettavan tiivisteen tarvetta.

Typen käyttömäärää on viime vuosina nostettu kevätviljoilla aiemmasta keskimäärin 90 kg nykyiseen 105 kiloon/ha. Typpitasojen noston mahdollistavat uudet lajikkeet kuten Ragna, joka on tilan päälajike ja uudet korrensääteet. Tätä matalampi lannoitustaso laskee varmasti uusien satoisien lajikkeiden satoa, sanoo Mikko.

Kasvien tarvitsema fosfori pyritään saamaan sianlietelannasta ja täydennykseen käytetään YaraMila NK –lannoitetta, jotta kevyet maat saavat riittävästi myös kaliumia. Kaliumin puute aiheuttaa lakoutumista ja kuivuuden sekä märkyyden keston heikkenemistä.

Kiinnitä huomio huonoihin lohkoihin!

Huippusatojen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota tilan keskisatoon. Nimenomaan huonoimpien lohkojen satotason parantaminen on tehokkain keino nostaa keskisatoa, toteaa Mikko. Seitsemään tonniin on niin valtavan hankala saada kahta tonnia lisää, mutta neljään sen kyllä saa. Tilalla seurataan tarkasti viiden vuoden koko pinta-alan keskisadon kehitystä ja satotasot löytyvätkin kirjanpidosta jopa saksalaisen insinöörin kadehtimalla tarkkuudella. 

Tilakokeessa tehdään seuraavat toimenpiteet:

  1. Koelohkon Brage -ohralle levitetään 18m3 sianlietettä ja sitä täydennetään YaraMila NK2-lannoitteella. Peruslannoitukseen käytetään 98 kg N, 20 kg P ja 45 kg K hehtaarilla. 
  2. Lannoitus tarkennetaan Yara N-Sensor tekniikalla. Lannoitukseen käytetään rikkipitoista YaraBela Sulfania. 
  3. Hivenlannoitus varmistetaan YaraVita Mancozinilla. Lisäksi pahimpia alueita tarkkaillaan ja Yara Megalab -analyysin mukaan käytetään YaraVita Mantracia, mikäli tarpeen.