Loukon tila, Nurmo

Loukon tilan pelloilla viljellään monipuolista kasvivalikoimaa. Syys- ja kevätviljojen lisäksi viljelykierrossa on öljykasveja, härkäpapua ja jonkin verran nurmea. Broilereiden lisäksi tilalla kasvatetaan broileriemonuorikkoja. Siipikarjan lanta on olennainen osa tilan lannoitusta.

”Eri kasvien viljely on mielenkiintoista. Viljelykierron tärkeys korostuu meillä, sillä olemme viljelleet tilan peltoja noin kymmenen vuotta kyntämättä. Kyse on pellon kasvukunnosta huolehtimisesta”, summaa isäntä.

”Tilan pitkäjänteinen kehittäminen vaatii kauaskantoisia suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä katsottava vuosien päähän eteenpäin, jotta tilan toimintaedellytykset säilyvät myös tuleville polville. Valmiiksihan ei tässä työssä tule koskaan: aina voi tehdä asioita paremmin, ja mahdollisuuksia hienosäätöön riittää.”

Kesällä 2017 yhdellä tilan lohkolla tutkitaan uuden satoisan Licamero kevätvehnän lannoitusta siipikarjan lantaa mahdollisimman hyvin täydentäen. Tavoitteena on saada paljon hyvälaatuista vehnää kotoisen rehun pohjaksi.

Lohko on multavaa hienoa hietaa, jonka pH ja kaliumtila on tyydyttäviä ja fosfori sekä mangaani tasolla välttävä. Muut ravinteet tyydyttävä/hyvä tasolla.

Broilerin kuivikelannassa on paljon fosforia ja kaliumia. 10 kuutiosta lantaa tulee vehnän tarvitsemat ravinteet ja jää vielä tasattavaa tuleville vuosille. Typpeä ja rikkiä pitää sen sijaan täydentää.

Lohkolle tehdään kaksi kaistaa. Toiseen koko täydennyslannoitus tehdään keväällä, YaraBela Suomensalpietarina 360 kg/ha kylvönyhteydessä ja toiselle kahteen osaan jaettuna kylvettäessä 260 kg/ha ja loppuosa levitetään Yara N –Sensoria apuna käyttäen. Täsmälannoituksen tarkoituksena on tasoittaa kasvuston ravinnemäärä niin että sato ja sen tuleentuminen ovat tasaisia.

Mangaanin puute on yleistä

Erityisesti Pohjanmaalla tarpeellinen mangaanilannoitus on mukana kokeessa. Lohko on mangaanin puutteelle altis kevyt hietamaa, jossa puute ilmenee säännöllisesti. Koska mangaani on selvästi punaisella, lisälannoitus tehdään YaraVita Mantrac Pro tuotteena.

Tilakokeessa tehdään seuraavat muutostoimenpiteet:

  1. Vehnälajike vaihdetaan uuteen, Licamero kevätvehnään. Ohelle jää verrokkikaista tilan aikaisemmin viljelemää lajiketta.
  2. Lannoitus tarkennetaan Yara N-sensor tekniikalla
  3. Kasvinsuojelussa otetaan käyttöön uusi SDHI-valmiste Librax yhdessä Comet Pro:n kanssa sekä korrensääde Medax Max. Lisäksi hivenet täydennetään lehtilannoitteella Yara MegaLab analyysin mukaan. 

Tutustu Loukon tilaan Atrian sivuilla »