Knuuttilan tila, Ilmajoki

Kari ja Jyrki Knuuttila hoitavat osakeyhtiömuotoista maatilaa Ilmajoella. Myös Karin pojat ovat mukana maatilan töissä joita tilalla riittääkin monipuolisesti. Tuotannossa on emobroilerien ja siitoskukkojen ohella myös noin 400 teurashiehoa. Tilalla on monipuolinen ote maatalouteen, sillä viljelyn ja eläintenpidon ohella toisen yhtiön kautta toimintaan kuuluu myös Vencomatic-kanalalaitteiden maahantuonti.

Peltoa tilalla viljellään 200 hehtaarin alalla. Viljelykierrossa on ollut perinteiset viljelykasvit, kuten luontaisesti nurmi naudan karkearehuna ja kevätvehnä, ohra ja kaura viljakasveista. Herne-vehnäseosta on käytetty kokoviljasäilörehuna karjan ruokintaan. Liki kaikki pellolta tuleva sato menee oman karjan tarpeeseen, lisäksi läheltä löytyy runsaasti viljaa käyttävää teollisuutta.

Viljelysuunnittelun perusteet

Tilalla on pitkään panostettu viljelyyn todella suurella intensiteetillä. Heikkojen satojen tuottaminen ei kannata. Rikka-aineiden valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota resistenssien rikkakantojen synnyn ehkäisemiseen, samoin kasvitaudintorjunnassa on käytössä jaettu käsittely ja uusimmat SDHI- sekä strobiluriinivalmisteet. Myös hivenlannoitteita on käytössä lohkon tarpeen mukaan ja niinikään vakuutuksenomaisesti, sillä kustannus hehtaaria kohden on pieni verrattuna saatavilla olevaan hyötyyn.

Täsmälannoituksella tasaisempi kasvusto, parempi laatu ja pienempi lako

Vaikka suunnitelmasta ei merkittävää tehostamisen paikkaa enää löytynytkään, pientä hienosäätöä tehdään kuitenkin tarkentamalla lannoitusta. Karjanlannan ollessa osa lannoitusta ja peltojen viljavuuden vaihdellessa lohkon sisällä ei voida olettaa saatavan tasaista lopputulosta ilman teknologian hyödyntämistä.

Tilakokeessa tehdään seuraavat toimenpiteet:

  1. CAN-lannoite vaihdetaan Seleenisalpietariin. Samalla peltoon tulee pieni määrä hiveniä mukaan lukien seleenin, joka on etenkin karjalla tärkeä ravinne. Suomen maaperä on luonnostaan seleeniköyhä, jolloin seleenin lisääminen lannoituksessa on tarpeen.
  2. Lannoitus tarkennetaan Yara N-Sensor –tekniikalla.