Sopimusmallit

Viljanhinta määräytyy kansainvälisessä viljapörssissä. Hinnan muutokset seuraavat tarjonnan ja kysynnän vaihteluja. Sadon myynnin jaksottaminen pitkin vuotta tasaa muutosten vaikutusta.

Monipuoliset sopimusmallit

Termiini on kauppasopimus, jossa sovitaan viljalaji, toimituspaikka, määrä, perushinta ja toimitusjakso. Ennen sadonkorjuuta tehdyssä termiinissä sadon määrävaihtelu  huomioidaan. Suositus kiinnitykseen viljoilla on 2 tn/hehtaari ja öljykasveilla  1 tn/hehtaari. Termiinisopimuksessa noudatetaan sopimushetken laatuhinnoittelua.

Hintaputki on sopimus, missä hintaa voidaan täsmentää ylös- tai alaspäin, jos markkinahinta on toimitushetkellä muuttunut yli hintaputken liikkumarajan. Hintaputki on + - 10 eur/tn. Vertailuhinta määräytyy ennalta määriteltyjen kotimaisten hintanoteerausten keskiarvona. Muutoin sopimus toimii kuten termiinisopimus.

Varastoimisopimus toimii rahoitusmenettelynä, kun odotat hinnan nousua kauden aikana. Varastoimissopimuksen hinta on 70 % sopimushetken termiinihinnasta. Toimitus tehdään viimeistään toukokuun loppuun. Hinta on toimituspäivän käteiskauppahinta, josta vähennetään kiinteä korvaus 8 €/tn (alv 0 %).

Käteiskaupassa hinnoittelu tapahtuu viljaerän toimituspäivänä hinnalla, ellei asiasta ole muuta sovittu ennen toimitusta.

Sopimustoiminta on yhteistyötä

Lantmännen Agro -sopimuksen ehdot tarkistetaan vuosittain. Sopimusehtojen mukaisesti sadosta tulee toimittaa syksyllä edustavat ennakkonäytteet ja satoarviot, joiden perusteella sopimussadon markkinointi suunnitellaan.

Sopimustoiminnan tavoitteena on toisaalta viljelyttää mahdollisimman hyvälaatuista raaka-ainetta viljaa käyttäville asiakkaillemme ottaen huomioon tilakohtaiset olosuhteet ja viljelykäytännöt. Toisaalta viljakauppiaina lähtökohtamme on etsiä sopimusviljelijöidemme sadolle paras hinta markkinoilta. Sopimus ei kuitenkaan ole sitova ennen kuin hinta on sovittu. Sopimuksen luonteeseen kuuluu, että myyjä antaa ostajalle mahdollisuuden tarjota. Toisaalta hyvien kauppatapojen mukaan myyjä myös ilmoittaa, mikäli myy satonsa muualle.

Glyfosaatin käyttö ennen puintia sekä yhdyskuntalietteen ja siitä valmistettujen lannoitteiden käyttö on kielletty. Viljelijä on ilmoitusvelvollinen, mikäli tilalta on löytynyt salmonellaa.

Tee verkossa Laatuviljasopimus »