Viikko 8/2017

Markkinakatsaus viikolla 8/2017

Venäjä on dominoinut ennätyssadollaan mm. maailman suurimman vehnänostajan Egyptin tuontitarpeita. Viimeisten hyväksyttyjen vehnäkauppojen hinnat ovat olleet 208,65 dollaria tonnilta toimitettuna ostajan satamaan, euroiksi muutettuna tämä on noin 198 tonnilta. Venäjä on voittanut lähes 3/4-osaa tarjouskilpailuista ja se on jättänyt samalla muut alkuperämaat pienille osuuksille. Tällä hetkellä Egypti on ostanut jo 4,6 miljoonaa tonnia vehnää. Samalla myös hintatasot ovat olleet koko kauden maltillisia, joka on heijastunut myös eurooppalaisiin vehnän hintanoteerauksiin; viime syksynä korjatusta EU:n ”katovuodesta” huolimatta hinnat ovat olleet Euroopassa melko alhaisella tasolla, sillä korvaavaa viljaa on löytynyt muualta maailmasta alhaisemmilla hinnoilla. USA:ssa syysvehnien kylvöalat jäivät matalimmaksi yli 100 vuoteen. Nykyisten hintasuhteiden ja tulevien hintanäkymien takia näyttää siltä, että siellä soijapavun kylvöalat kasvavat etenkin maissin kustannuksella.

Tuoreimpien EU:n viljantuotantoarvioiden mukaan ensi syksynä satomäärä on palautumassa ”tavanomaiselle 2010-luvun tasolle”, 306 miljoonaan tonniin. Tämä on toteutuessaan n. 4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna korjattu 296 miljoonan tonnin viljasato. EU:n suurimmassa viljantuottajamaassa Ranskassa syysvehnää on kylvettynä eniten sitten 1990-luvun alun. Tämän johdosta suurin osa satomäärän ennakoidusta kasvusta onkin juuri vehnää. Toistaiseksi Länsi-Euroopassa ei ole havaittu merkittäviä syyskylvöjen talvituhoja. Sen sijaan itäisessä Euroopassa talvituhoja on etenkin syysöljykasveilla, joka tukee ja on tukenut osaltaan niiden hintanäkymää myös Suomessa. Tämä on hyvä pitää kirkkaan mielessä kevätkylvöjä suunniteltaessa – öljykasveja kylvökoneeseen!

Suomessa VYR julkaisi kevään kylvöalaennakon. Sen mukaan kaura-ala kasvaa 1 % lähes 334 000 hehtaariin. Sen sijaan rehuohra-ala kutistuu merkittävästi jopa 8 % 377 000 hehtaariin, samoin kuin kevätvehnä, jonka kylvöalan ennakoidaan supistuvan 6 prosenttiyksiköllä 185 000 hehtaariin. Rapsin ja rypsin alojen odotetaan sen sijaan kasvavan muutamalla prosenttiyksiköllä. Öljykasvien hintanäkymään suhteutettuna tämä on vähän, sillä EU:n alhaisten varastotasojen sekä alhaiseksi jääneen öljykasvien syyskylvöalan pitäisi rohkaista kylvöihin. Syysrukiin ala kasvaa 30 prosenttiyksiköllä yli 34 000 hehtaariin ja syysvehnällä jopa 57 % 40 000 hehtaariin. Talven rajusti vaihtelevat sääolot kasvattavat kuitenkin syysviljojen talvituhojen riskiä. Viherlannoitusnurmet lisääntyvät 22 % 37 000 hehtaariin, mutta sen sijaan luonnonhoitopeltojen ala laskee 8 % 156 000 hehtaariin. Samoin käy kesannon, jonka ala tippuu 6 % 60 000 hehtaariin. Luonnonvarakeskuksen Luken tuoreimman päivityksen mukaan viime syksynä korjattiin 2000-luvun toiseksi pienin viljasato, vain 3,6 miljoonaa tonnia.

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}