Viikko 7/2018

Markkinakatsaus viikolla 7/2018

USA:n maatalousministeriön USDA:n helmikuun WASDE-raportti tarjosi muutoksia etenkin vehnällä. Maailman vehnävarastojen määrää laskettiin 2 miljoonalla tonnilla 266 miljoonaan tonniin. Sen sijaan tuotantomääräarvioita nostettiin sekä Ukrainan että Argentiinan osalta. EU on kärsinyt vehnänviennin kilpailukyvyttömyydestä koko kuluneen satokauden ajan ja amerikkalaiset laskivatkin EU:n vientiennustetta 27,5 miljoonasta tonnista 26 miljoonaan tonniin. EU:n vientikilpailukykyä heikentää mm. korkea euron arvo suhteessa USA:n dollariin. Myös USA:lla on tällä satokaudella pienempi merkitys maailman vehnämarkkinoilla.

Vientikilpailussa on menestynyt etenkin Venäjä, josta on tulossa yhä merkittävämpi tekijä maailman vehnämarkkinoilla, mutta myös Argentiina ja Kanada ovat kasvattaneet osuuksiaan. Venäjällä ja Ukrainassa mustanmullan satopotentiaali on valtava, ja tuotannon kasvunrajat eivät ole vielä lähelläkään. Lähivuosien haasteena etenkin venäläisen viljan saamiseksi maailman viljamarkkinoille on maan logistiikassa eli käytännössä rautatievaunujen saatavuudessa ja satamatoiminnoissa.

Maailman tärkeimmällä rehuviljalla maissilla varastotasot arvioitiin 207 miljoonaan tonniin ja ne laskivat 3,5 miljoonalla tonnilla – enemmän kuin markkinat odottivat. Arviossa Ukrainan ja Argentiinan maissin tuotantomääriä laskettiin, mutta sen sijaan Brasilian määriin ei tehty muutoksia. Vientiarvioita korotettiin USA:n ja Brasilian ja toisaalta laskettiin Argentiinan ja Ukrainan osalta. Soijalla maailman varastotasoja laskettiin 0,4 miljoonalla tonnilla 99 miljoonaan tonniin, joka oli markkinoiden odotuksiin nähden pienempi varastomäärä. Soijan vientiarvioita laskettiin USA:n ja nostettiin Brasilian osalta.

Tällä hetkellä Argentiinassa on kuivaa ja odotettavissa on kuivuuden jatkuminen myös lähiviikkojen ajan. Helmikuu on sadonmuodostuksen kannalta tärkein kuukausi sekä maissin että soijan osalta, joten markkinoiden mielenkiinto kohdistuu lähiviikot Argentiinan tuotantoalueille.

Euroopassa Matifin futuurinoteeraukset ovat nousseet maltillisesti viimeksi kuluneen viikon aikana. Markkinoilla seurataan nyt viljojen talvehtimisia mm. Pohjois-Amerikassa, mutta myös mm. osakemarkkinoiden laskut ovat vaikuttaneet. Euro on heikentynyt hieman viime viikon aikana 1,23 tasolle.

Viimeisimmässä Egyptin vehnätenderissä eurooppalainen vehnän alkuperä menestyi ensimmäistä kertaa viikkoihin, kun Romaniasta ostettiin 120 000 tn. Samassa tenderissä Venäjältä ostettiin toki edelleen valtaosa, 240 000 tn. Hintataso oli 222,08 USD/tn eli n. 180 €/tn toimitettuna Egyptiin. Kaikkiaan maa on ostanut reilun 5,5 miljoonaa tonnia vehnää, josta 80 % tulee Venäjältä ja sen valta-asemaa ei kyetä tällä satokaudella voittamaan.

Suomessa viljamarkkinoilla hintataso on piristynyt etenkin myllyvehnällä, jolle on kysyntää kotimaisilla myllyillä ja korkeimmat perushintanoteeraukset ovat 180 €/tn. Markkinoilla toimivien viljanostajien noteerauksissa on havaittavissa, että vanhan sadon hintanoteeraukset ovat selvästi uuden sadon noteerauksia korkeampia. Tällöin viljanmyyntejä kannattaa suunnitella vakavasti kevätkuukausien aikana. Kuluvan satokauden jälkeen Suomen myllyvehnävarastot tulevat putoamaan selvästi, joten panostukset myllyvehnän saamiseksi kannattavat tulevalla satokaudella lannoituksessa ja kasvinsuojelussa.

Luonnonvarakeskus LUKE julkaisi alkuviikosta kokonaisuudessaan teollisuuden ja kaupan viljanostot vuodelta 2017. Viljaa ostettiin maatiloilta sekä kauppaan että teollisuuteen yhteensä 1,9 miljoonaa tonnia, joka on 3 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Merkittävimmät muutokset olivat myllyvehnällä, jota siirtyi markkinoille 224 000 tn (-15 % edelliseen vuoteen verrattuna), rehuvehnällä 315 000 tn (+5 %), rukiilla 88 000 tn (+23 %), mallasohralla 175 000 tn (+3 %). Rehuohraa siirtyi maatiloilta kauppaan ja teollisuuteen selvästi edellisvuotta vähemmän, 522 000 tn, (-9 %). Kaurassa sen sijaan muutokset olivat vähäisiä, koko vuoden ostomäärä oli 577 000 tn (-1 %). Kotimaan teollisuus käytti vuonna 2017 1,4 miljoonaa tonnia (+3 %) viljaa, josta rehuna 624 000 tn (+3 %) ja elintarvikkeena 426 000 tn (0 %) ja muussa teollisuudessa 337 000 tn (+6 %).

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}