Viikko 6/2015

Markkinakommentit viikolla 6/2015

Kansainvälinen Viljaneuvosto korotti arvioitaan maailman viljatuotannosta tammikuun raportissaan ja päätyi ensimmäisen kerran yli 2000 miljoonan tonnin ennusteeseen. Viljamarkkinoilla mielenkiinto kohdentuu talvituhojen arviointiin, raaka-ainehintojen muutoksiin sekä mm. Ukrainan konfliktin mukanaan tuomiin jännitteisiin. Samoin dollarin vahvistuminen euroa vastaan painaa futuurimarkkinoita etenkin Yhdysvalloissa. Viimeaikaiset lumisateet USA:n Keskilännessä ovat vähentäneet merkittävästi syysviljojen talvituhoriskejä sekä pienentäneet maan kuivumista. Talvituhot ovat silti mahdollisia sekä USA:ssa että etenkin Venäjällä, jossa syksyinen kuivuus jätti syysviljat tavanomaista heikompaan kuntoon. Helmikuun alusta voimaan tulleiden Venäjän vientirajoitteiden on arveltu jäävän vaikutuksiltaan vähäisiksi. Venäjä on vienyt satokauden alusta lukien lähes 30 % enemmän viljaa kuin viime satokaudella vastaavaan aikaan, joten vientirajoitteisiin on reagoitu jo ennalta.

Euroopassa Euronext (Matif) vehnäfutuurit ovat laskeneet tammi-helmikuun taitteessa. Ranskalaiset ovat voittaneet mm. heikon euron tukemina Pohjois-Afrikan viljanostotendereitä ja muutenkin eurooppalaista ennätyssatoa on laivattu kolmansiin maihin satokauden aikana selvästi viime vuosia vilkkaammin. Toistaiseksi EU:ssa syysviljat ovat hyvässä kunnossa eikä merkittävistä talvituhoista ole raportoitu, joskin talveakin on vielä jäljellä.

Suomessa viljan kauppaantulo hidastui merkittävästi vuoden lopussa sekä tammikuussa. Vilja-alan Yhteistyöryhmän laatimien viljataseiden mukaan kauran, ohran ja vehnän vientipotentiaalit eli kotimaan käytön jälkeen jäävä osuus sadosta on kullakin pääviljalla noin 300 000 tonnia. Kauralla tavoitteeseen päästäneen parhaiten, mutta etenkin vehnällä tavoitteesta jäätäneen selvästi. Viennin pääsatama on Naantali ja onkin odotettavissa, että viljatoimitukset tulevat ruuhkautumaan kevään ja kesän aikana. Viljojen markkinointia kannattaa alkaa suunnitella jo nyt samalla, kun valmistelee kevään kylvösuunnitelmia. Mikäli päättää jättää osan satoa ns. ylivuotiseksi niin näitä viljoja ei ole järkevää myydä markkinoille puintiruuhkien aikaan vaan vasta loppusyksystä – tee suunnitelma myynneistäsi, kirjaa perusteet ja toimi niiden mukaisesti. Varteenotettava vaihtoehto kevätkylvöille ovat öljykasvit ja näiden siementen hankinnassa kannattaa toimia jo talven aikana, sillä peittausaineen käyttö on sallittu varmuudella vain tämän kauden kylvöjä varten ja siemenen saannin varmistamiseksi kannattaa toimia ajoissa.