Viikko 47/2018

Markkinakatsaus viikolla 47/2018

Mustanmeren maat (Venäjä, Ukraina) ovat olleet erittäin aktiivisia tämän satokauden viljanvienneissä muutaman viime vuoden tapaan hyvän sadon sekä halvan ruplan takia. Myös USA on päässyt tällä satokaudella myymään mm. Egyptiin vehnää. Länsieurooppalainen vehnä on ollut hinnaltaan kilpailukyvytöntä ja vientimäärät ovat jääneet jälkeen tavanomaisesta ja esimerkiksi Egypti ei ole ostanut sitä lainaan tähänastisista lähes 4 miljoonan tonnin ostoistaan.

Euroopassa syyskylvöjä on tehty selvästi tavanomaista enemmän, etenkin syysvehnää on kylvetty paljon. Orastumista haittaa kuitenkin kuivuus, joka on vakavaa monin paikoin Keski-Euroopassa ja jota markkinat seuraavat kiivaasti. Kuivuuden takia monet Euroopan suuret joet (Rein, Tonava) ovat matalavetisiä ja se vaikeuttaa ja kallistaa mm. viljan jokikuljetuksia. Todennäköistä on, että matala vesitilanne jatkuu läpi talven, sillä Alpeille satava lumi sulaa vasta keväällä helpottamaan vesitilannetta. Jokiproomurahdit ovat tällä hetkellä kalliita ja niitä joudutaan korvaamaan muilla kuljetusmuodoilla, jotka ovat vesikuljetuksi kalliimpia.

Luke julkaisi päivitetyt satoarvionsa ja kokonaissatoarvio pysyi ennallaan 2,7 miljoonan tonnissa. Ohran tuotantomäärä lisääntyi 100 000 tonnilla 1,322 miljoonaan tonniin, mutta muilla viljoilla tuotantoarviota pienennettiin. Vehnän tuotantomäärä putosi 30 000 tn 498 000 tonniin ja kauran 50 000 tonnilla 819 000 tonniin. Myös rukiin ja öljykasvien satoarvioita pienennettiin. Ohran kysyntä kotimaassa on pienentynyt alemman rehukulutukset sekä muilla viljoilla tapahtuvan korvaavuuden takia. Maissintuonti Suomeen kasvaa tällä kaudella merkittävästi ja sillä tullaan korvaamaan kotoisten rehuviljojen vajetta. Maissin tuontiarviot vaihtelevat tällä hetkellä 100 000 – 250 000 tn välillä.

Puintien jälkeen vilja on liikkunut teollisuuteen ja kauppaan hyvällä tahdilla tavanomaisia satovuosia etupainotteisemmin. Vehnän erikoisuutena on tällä kaudella poikkeuksellisen hyvä laatu, jossa valkuaiset ovat hyvin korkeita, jopa yli 15 %. Myllyt tarvitsevat keskivalkuaista vehnää (12–13 %) jauhoseostensa optimoimiseksi, mutta sitä on markkinoilla niukasti tarjolla. Myös rehuvehnää on sadosta hyvin vähän. ProAgrian arvion mukaan ruista kylvettiin 30 000 ha, syysvehnää 27 000 ha ja syysrapsia 3 400 ha. Mikäli talvehtiminen onnistuu hyvin, on Suomi ensi satokaudella kotimaisen rukiin suhteen hyvin selvästi omavarainen.

Tutustu Viljakaupan uusiin hinnoittelumalleihin »

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}