Viikko 45/2018

Markkinakatsaus viikolla 45/2018

Yhdysvaltojen maatalousministeriö USDA:n marraskuun raportissa vehnän osalta tuotantoarviota pudotettiin Australian osalta miljoonalla tonnilla ja Ukrainan 0,5 miljoonalla tonnilla, mutta kokonaisuutena tuotantoarviota korotettiin 3 miljoonalla tonnilla. Samassa yhteydessä USDA päivitti Kiinan viljojen varastoluvut viimeisen vuosikymmenen ajalta vastaamaan maan omia arvioita. Maailman vehnävarastojen määrää pudotettiin yli 12 miljoonalla tonnilla 266,7 miljoonaan tonniin. Sekä maailman vehnäsadon että –varastojen arvioidaan pienenevät ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Viime vuoteen verrattuna vehnäfutuurit ovat saman ajankohtaan verrattuna selvästi korkeammalla tasolla sekä Matifissa että Chicagossa. Maailman maissisato arvioidaan lähes 23 miljoonaa tonnia viime vuotta korkeammiksi, 1099 miljoonaksi tonniksi. Samaan aikaan maissivarastojen odotetaan kuitenkin alenevan jo toista vuotta peräkkäin. Venäjä on jatkanut aktiivisuuttaan etenkin viljojen viennissä etupainotteisesti ennen talventuloa ja sen odotetaan olevan maailman suurin vehnäviejä tällä satokaudella. Mikäli vienti jatkuu samalla tahdilla, tulee Venäjä vieneeksi 25 miljoonaa tonnia vehnää ennen vuoden loppua, joka voinee tämän takia helpottaa myös muiden alkuperien markkinoillepääsyä.

Euroopassa syysviljaa on kylvetty paikoin erittäin runsaasti, vaikka Suomen oloissa lähes tuntematon kuivuus onkin haitannut syysviljojen alkukehitystä. Suurten syyskylvöalojen takia kevätkylvöjen alan odotetaan jäävän melko mataliksi, mikäli talvituhojen osuus ei kasva poikkeuksellisen suureksi. EU:n viljanviennit ovat jääneet syksyn aikana selvästi Mustanmeren maiden jalkoihin, josta etenkin Venäjä on ottanut suuren osuuden.

Suomessa Luken satoarviot päivittyvät marraskuun loppupuolella. Odotettavissa ei ole mitään merkittäviä muutoksi ja syksyn viljasato jäänee 2,7 miljoonan tonnin tuntumaan. Puintien jälkeen syys-lokakuussa viljanhinnat lähtivät meillä kovaan nousuun ja kaura veti letkaa. Samaan aikaan vastaanotossa oltiin joustavia ja siksi viljelijät hyödynsivät hintojen korkeapainetta etupainotteisesti. Viimeisten viikkojen aikana viljan hinnat Suomessa ovat olleet korkealla tasolla naapurimaihin verrattuna. Viljaa on tullut markkinoille etupainotteisesti korkeiden hintojen ajamana, joten viljan kauppaantulo loppusatokauden aikana on jää nähtäväksi tulevien kuukausien aikana.

Tutustu Viljakaupan uusiin hinnoittelumalleihin »

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}