Viikko 38/2014

Markkinakommentit viikolla 38/2014

Kansainvälisillä viljamarkkinoilla tuoreimmat arviot ovat nostaneet edelleen viljan tuotantoennusteita pohjoisella pallonpuoliskolla. Mustanmeren maissa Venäjällä ja Ukrainassa on korjattu ja korjataan suuret sadot ja tämä on näkynyt jo näiden alueiden aktiivisuudessa vientimarkkinoilla. Esimerkiksi Ukraina on vienyt viljaa heinäkuun alussa alkaneella satokaudella jo 7 miljoonaa tonnia viljaa ja se on selvästi viime vuotta kovemmassa tahdissa. Maan itäosien väkivaltaisuudet eivät näin ollen ole vaikuttaneet viljalaivauksiin. Pohjois-Amerikassa odotetaan suurta soijasatoa ja tällä on ollut osaltaan markkinoita rauhoittava vaikutus myös muihin öljykasveihin. Kevätvehnän korjuu on sen sijaan myöhässä sekä USA:n pohjoisissa osavaltioissa että Kanadassa, jossa jo paikoin saatiin lunta viljapelloille.

Euroopassa Euronext (Matif) vehnäfutuurit ovat laskeneet alimmalle tasolle neljään vuoteen, vain reiluun 160 euroon tonnilta. Ranskalaisen analyytikon Strategie Grainsin syyskuun arviossa EU:n kokonaissatoarviota on nostettu edelleen 319 miljoonaan tonniin, joka on 17 miljoonaa tonnia viime kautta enemmän. Määrältään hyvää satoa odotetaan sekä vehnästä että maissista, jolle ennakoidaan jopa ennätyssatoa. Länsi-Euroopan puintiaikaan osuneet sateet saivat aikaan sen, että jopa 40 % EU:n lähes 147 miljoonan tonnin vehnäsadosta on rehuvehnää. Rehuvehnää on siten Euroopan markkinoilla tavanomaista enemmän ja tämä yhdistettynä suureen maissisatoon kasvattanee rehu- ja myllyvehnän hintaeroa.

Suomessa puinnit on saatu lähinnä öljykasveja lukuun ottamatta päätökseen. Virallisten arvioiden mukaan viljaa korjattiin n. neljä miljoonaa tonnia, joka on suuruudeltaan viime vuoden kokoinen viljasato. Vehnää on sen sijaan huomattavasti viime kautta enemmän. Parhaaseen puintiaikaan osunut sadejakso pudotti voimakkaasti vehnän sakolukuja ja siksi rehulaatuista vehnää on runsaasti markkinoilla. Sadon nopea analysointi kaikkien viljojen, mutta erityisesti vehnän osalta on tänä vuonna tärkeä, jotta viljelijä osaa seurata oikeaa viljamarkkinaa: onko laarissa oleva vilja rehu- vai myllyvehnää. Havaintojen mukaan kauran hometoksiinit ovat viime vuotta pienempi ongelma lähes kaikkialla maassa ja kauran jyväkoko on varsin hyvä, vaikkakin hehtolitrapainot ovat viime vuotta alempia. Ohralla on eniten laatuvaihtelua eri alueiden ja jopa tilan peltolohkojen välillä, joka johtunee alkukasvukauden aikaisista sateista.