Viikko 32/2019

Markkinakatsaus viikolla 32/2019

EU:ssa puinnit ovat hyvässä vauhdissa ja monissa maissa ollaan jo loppusuoralla, esimerkiksi Saksassa arvioidaan 85 % sadosta olevan jo korjattu. Suurimmista tuottajamaista Ranskan sato onnistui hyvin etenkin määrällisesti, mutta myös laadullisesti. Viljamarkkinoilla pörssien hinnat ovat olleet hienoisessa luisussa viime aikoina. Mustanmeren alueen paine edullisen viljan tuotantoalueena vaikuttaa myös eurooppalaisen viljan hintatasoihin. Osaltaan markkinoita hermostuttaa tällä hetkellä myös alati jatkuvat tullikiistat USA:n ja Kiinan välillä sekä sikaruton leviäminen etenkin Aasiassa. Laajamittainen sikaruton leviäminen alueella vaikuttaa suuresti mm. rehuviljojen menekkiin ja sillä on toteutuessaan vaikutuksia koko maailman vilja- ja rehuraaka-ainemarkkinoihin.

Luken heinäkuun puolivälissä julkaiseman satoarvion mukaan viljasato on Suomessa 3,6 miljoonaa tonnia eli noin kolmanneksen viime vuotta suurempi. Heinäkuun loppupuolen kuiva ja kuuma sääjakso lienee leikannut satoa hieman ja se jäänee 3,5 miljoonan tonnin pintaan. Viime kauden pienen viljasadon jäljiltä etenkin maatilojen varastot ovat tavanomaista pienemmät, mikä voi vaikuttaa syksyllä puinneilta tulevan viljan määrään. Puinnit ovat alkuvaiheessa ja ovat alkaneet syysviljoilla, mutta myös ensimmäisiä ohria on jo puitu. 

Ensimmäisten tulosten perusteella sadon laatu on ollut hyvää esimerkiksi hehtolitrapainojen ja sakolukujen osalta, mutta valkuaisissa on enemmän vaihtelua. Syysvehnistä ja rukiista odotetaan määrällisesti runsasta satoa. Rukiin viljelyssä tulee pyrkiä entistä vahvemmin sopimustuotantoon, jotta markkinoiden kysyntä ja tarjonta saadaan parempaan tasapainoon. Rukiin, mutta myös muiden viljojen viljelyssä, kannattaa seurata markkinoita koko satokauden ajan ja harkita erittäin vakavasti hintojen kiinnittämistä, mikäli ne ovat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla tasolla. Rukiin vienti ei Suomesta onnistu näillä hintasuhteilla, sillä hintaero on suomalaisen hyväksi edelleen kymmeniä euroja.

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}