Viikko 30/2018

Markkinakatsaus viikolla 30/2018 

Pohjoisella pallonpuoliskolla on kuumaa ilmamassaa usealla mantereella. Toisin kuin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kasvukausi on kuitenkin ollut suotuisa useimmille viljoille. Syyvehnästä on korjattu jo yli 80 % ja kevätvehnässä 96 % on tähkällä, mikä vastaa hyvin viiden vuoden keskiarvoa. Kunnoltaan hyviä tai erinomaisia kevätvehniä on tällä hetkellä 79 %, kun viime vuonna vastaava luku oli erittäin vaatimaton 33 %.

Yksi maailman suurimmista vehnänostajista Egypti hankki viikon alussa 420 000 tn vehnää syyskuun alun toimituksiin. Keskihinta näille Venäjältä, Romaniasta ja Ukrainasta ostetuille myllyviljoille oli reilu 236 dollaria tonnilta toimitettuna Egyptiin eli n. 201 €/tn. Viime viikkojen viljapörssien rivakka nousu heijastui myös näihin hintoihin, sillä parin viikon takaisiin ostoihin verrattuna tonnihinta oli yli 15 taalaa korkeampi. Viljojen pörssihinnat ovat olleet nousussa kuivan sään aiheuttamien sadonaleneman seurauksena tärkeissä tuotantomaissa Euroopasta Ukrainan kautta Australiaan.

Venäjällä vehnäsatojen ennakoidaan olevan matalimmat kolmeen vuoteen, mutta Argentiinassa sen sijaan maissisato saattaa yltää jopa ennätykseen. Syynä tähän ovat olleet kylvöalojen nousu hyvien hintojen houkuttelemana sekä suotuisat sääolosuhteet.

EU:n viranomaiset ovat alentaneet MARS-raportissaan mm. vehnän hehtaarisatoennustettaan 5,82 tonnin hehtaarilta, joka on 4,9 % viime vuotta pienempi lukema. Ranskalaisen analyytikon Strategie Grainsin mukaan koko Euroopan sato jää 290,7 miljoonaan tonniin, joka on toteutuessaan selvästi viime vuoden 298,4 miljoonaa tonnia pienempi. Euroopassa viljantuotannon näkymät ovat hyvin jakautuneet: Espanjassa kasvukausi on ollut erittäin suosiollinen mm. sopivien sateiden takia. Keskisemmässä EU:ssa kasvukausi on ollut lähimpänä tavanomaista, mutta Pohjois-Euroopan pitkään jatkunut kuuma ja kuiva säätyyppi laskee satoja voimakkaasti etenkin Itämeren alueella. Lopullinen kuva tilanteesta kuitenkin päivittyy vasta siinä vaiheessa, kun sadonkorjuu lähtee todenteolla liikkeelle.

Suomessa erittäin kuuma sää on jatkunut jo usean viikon ajan, samalla kuitenkin paikoin rankkojakin kuurosateita on tullut koko maahan, jotka ovat estäneet viljan pakkotuleentumista ja helpottaneet nurmien kasvua. Satoarviot päivittyvät, mutta kokonaissato jäänee alle 3 miljoonan tonnin. Puintien käynnistyessä on tärkeää saada nopeasti tietoon sadon laatukuva kattavilla ennakkonäytteillä etenkin vehnän osalta, jotta mm. myllyjen tarvitseman korkeavalkuaisen vehnän todellinen määrä saadaan selville. Viime kauden tapaan sille on hyvä kysyntä ja hintapreemiot ovat olemassa tavanomaiseen vehnään verrattuna. Syyskylvöt lähestyvät ja mm. suomalaiselle rukiille on kysyntää jatkossakin, joten syyskylvöjen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää tilanteen niin salliessa.