Viikko 25/2018

Markkinakatsaus viikolla 25/2018

Maailmalla viljapörssien futuurinoteeraukset ovat laskeneet viime viikon loppupuolelta lähtien. Markkinoita on painanut jatkuva epätietoisuus USA:n ja Kiinan kauppakiistoista ja niiden keskinäisistä mahdollisista tulleista useille tuotteille, jotka pitävät sisällään myös maataloustuotteita. Kauppasodan mahdollisuus on painanut markkinoilla vaakakupissa enemmän kuin mm. USDA:n arvioimat vehnäsadon ja –varastojen alenema, joka tapahtuu ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. Eniten vehnäntuotannon vähenemiseen vaikuttaa etenkin Venäjän selvästi viime vuotta alempi sato, joka johtuu alkukesän kuivuudesta.

Egyptin valtiollinen viljanostaja pyrki hyödyntämään viljamarkkinoiden alakuloa ja se onnistuikin ostamaan juhannusviikolla myllyvehnää hintaan 218 USD/tn (189,15 €/tn) toimitettuna elokuun alussa ostajalle Egyptiin. Vehnän alkuperämaa on Romania ja määrä on 240 000 tonnia. Viime viikosta hinta aleni 6 dollarilla tonnilta ja tuolloin 420 000 tonnin alkuperämaat olivat Venäjä ja Ukraina.

Satoarvioita on laskettu kuivuuden takia Australiassa, mutta Pohjois-Amerikassa sekä maissin että soijan satoarviot näyttävät tällä hetkellä lupaavilta. USA:n eteläisissä osavaltioissa syysvehnänkorjuu on jo alkanut ja siitä oli sunnuntaihin mennessä puitu 27 %, kun viimeisen viiden vuoden keskiarvo vastaavana ajankohtana on 19 %.

Euroopassa kasvustot ovat vahvasti kaksijakoiset. Etelässä ja lännessä kasvukausi on ollut suosiollinen ja esimerkiksi Espanjassa jopa poikkeuksellisen hyvä. Sen sijaa pohjoisessa ja idässä on kärsitty kuivuudesta. Etenkin Itämeren alueen maissa satomäärät uhkaavat jäädä poikkeuksellisen pieniksi. Onkin varsin todennäköistä, että varsin poikkeuksellisesti alueelle tullaan tulevan satovuoden aikana tuomaan viljoja muualta, jotta paikallisiin kysyntätilanteisiin voidaan vastata. EU 28:n kokonaissatoarvio on silti edelleen hyvä, yli 303 miljoonaa tonnia ja se kasvaa toteutuessaan viime vuodesta viidellä miljoonalla tonnilla.

Suomessa kylvöalatiedot julkaistiin perjantaina 15.6. Ennakkoarvioista poiketen kauran kylvöala laski 4 %, ohran sen sijaan nousi 7 % ja vehnäala laski varsin odotetusti 2 %. Myös syysvilja-alat ovat selvästi viime kautta pienempiä ja esimerkiksi rukiin tuotanto jäänee vain puoleen kotimaan kulutuksesta, joten ruista tullaan tuomaan ensi kauden aikana selvästi viime vuosia enemmän vastaamaan kulutusta. Öljykasveja on kylvössä hieman vajaa 60 000 hehtaaria ja rapsi on jälleen hieman rypsiä suurempi viljelykasvi.

Touko- ja kesäkuiden kuivuuden takia suurin satopotentiaalin viljoilla jää saavuttamatta ja kokonaissato jäänee vain n. 3 miljoonan tonnin kieppeille, joka on toteutuessaan selvästi viime vuoden 3,6 miljoonan tonnin satoa pienempi. Kuivuuden takia kasvustot tulevat olemaan epätasaisia ja juhannusviikon sateiden jälkeen jälkiversontaa tulee selvästi viime vuosia enemmän. Eniten kuivuudesta ovat kärsineet myöhään kylvetyt savimaat ja näitä alueita on suhteellisesti eniten maan lounaisosissa, jossa on myös aktiivinen sika- ja siipikarjatuotanto ja tasainen viljantarve ympäri vuoden. Tämän alueen viljantarve tulee tyydyttää osin muualta maasta tuotavalla viljalla, mutta todennäköisesti myös rehuviljan tuonti tulee kyseeseen, mikäli sato jää arvioidulle, selvästi kulutusta alemmalle tasolle.

Lue Viljelyohjelman viimeiset vinkit:

Viikko 25: Kuivuudesta stressaantuneet viljelykasvit ovat entistä alttiimpia kasvitaudeille »
Viikko 24: Korrensääteet – vakuutus onnistuneelle sadonkorjuulle »
Viikko 23: Öljykasvien kasvinsuojelu ja kasvustorakenteen muokkaus »

Viikko 22: Valmistaudu viljojen rikkakasviruiskutuksiin »
Viikko 21: Tuholaisten tarkkailu on nyt ajankohtaista niin viljoilla kuin öljykasveilla »
Viikko 20: Hivenravinnepuutokset kannattaa ehkäistä yhdistämällä lehtilannoitus kasvinsuojeluruiskutuksiin »
Viikko 18: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »
Viikko 17: Nyt on aika lannoittaa syysviljat ja nurmet! »

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}