Viikko 23/2015

Viljakasvustot ovat pohjoisella pallonpuoliskolla pääosin hyvässä kunnossa. Satokauden 2015/16 maailman viljasadon arvellaan jäävän viime vuoden ennätyksestä. Varastot jäävät silti suuriksi, mikä on osaltaan laskenut viljafutuureita viime viikkojen aikana.

Viljamarkkinakatsaus viikolla 23/2015

Kansainvälinen Viljaneuvosto IGC korotti toukokuun lopussa arviotaan maailman viljantuotannosta 21 miljoonalla tonnilla 1968 miljoonaan tonniin. Toteutuessaan tämä on silti pari prosenttiyksikköä viime kauden satoennätystä vähemmän. Sääolot ovat olleet pääosin suotuisia pohjoisella pallonpuoliskolla, vaikka etenkin USA:n syysvehnäalueella Teksasissa ja Oklahomassa saatiin toukokuun viimeisellä viikolla rankkasateita, jotka vaarantavat syysvehnän laadun. Kanadassa kuiva kevät on nopeuttanut kevätkylvöjä. Kanadan Manitoban provinssissa kesäkuun alkupäivinä halla teki tuhojaan rapsikasvustoille. Näitä kylvöjä joudutaan sen takia uusimaan, mikäli siementä saadaan, mutta selvää on, että paras satopotentiaali näillä uusintakylvöillä on jo menetetty. Sen sijaan viljoille tuhojen arvellaan olevan vähäisiä. Australiassa jännitetään mahdollisen El Niño –ilmiön vaikutuksista kuluvan kauden sääoloihin, joiden arvellaan heikentävän satoja.

Euroopassa sen sijaan kasvuolot ovat olleet päätuotantoalueilla suotuisat. Epäsuotuisaa säätä on ollut liikojen sateiden kanssa taistelevassa Fennoskandiassa, Irlannissa ja Skotlannissa. Espanjassa sen sijaan on ollut kuivaa ja kuumaa. Eri arvioiden mukaan EU:ssa tullaan jälleen tällä satokaudella korjaamaan suuri viljasato, vaikka se jääkin selvästi viime vuoden ennätystä pienemmäksi. Suuri viljasato merkitsee sitä, että viljaa tullaan laivaamaan seuraavallakin satokaudella reilusti EU28:n ulkopuolelle ns. kolmansiin maihin.

Suomessa kevätkylvöt ovat viivästyneet toukokuun paikoin erittäin runsaiden sateiden takia. Kylvöennakon mukaan viljan kylvöala laskee 3 prosenttiyksiköllä 1,15 miljoonaan hehtaariin ja keskiarvosadoilla laskettuna viljantuotannoksi saadaan n. 3,7 miljoonaa tonnia, joka on riittävä kotimaan käyttöä sekä riittäviä vientivolyymeitä ajatellen. Alue- tila- ja jopa lohkokohtaiset erot viljakasvustoissa ovat merkittäviä tällä kaudella ja ne ovat riippuvaisia etenkin pellon ojituksen toimivuudesta. Kevyemmille maille tehdyt kylvöt näyttävät hyviltä, mutta toisaalta mm. raskaimpia savia on vielä kesäkuun ensimmäisellä viikolla kylvämättä. Onkin todennäköistä, että osa myöhäisemmistä kylvöistä vaihtuu myöhäisiltä kevätvehniltä ja rapseilta ohralle, mutta myös rypsille.