Viikko 14/2015

Markkinakommentit viikolla 14/2015

Kansainvälinen Viljaneuvosto arvioi ensi kauden viljasadon jäävän maailmassa kolme prosenttiyksikköä tätä kautta pienemmäksi, joka oli kaikkien aikojen ennätyssato. Samalla IGC kuitenkin huomauttaa, että ylivuotiset varastot ovat suurimmillaan 15 vuoteen ja ne kasvavat vuodentakaisesta lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Kokonaisviljantuotannon aleneminen johtuu maissintuotannon vähenemisestä, mutta esimerkiksi vehnää tuotetaan ennusteen mukaan vain hieman vähemmän kuin kuluvan kauden ennätysmäärä, 709 miljoonaa tonnia. Mustanmeren alueella Venäjällä ja Ukrainassa on odotettavissa kaudella 2015/16 kuluvaa kautta pienempi viljasato, sillä Venäjällä talvituhojen määrä nousee tavanomaista suuremmaksi ja Ukrainassa keskisadot jäänevät normaalia pienemmiksi, koska viljelypanoksiin on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. USA:ssa kovasta talvesta huolimatta talvituhot jäänevät vähäisiksi ja paikoin runsasluminen talvi parantaa peltomaan vesioloja kasvukautta varten.

Euroopassa ei ole havaittu toistaiseksi laajoja talvituhoja ja esimerkiksi Ranskassa – EU:n suurimmassa viljantuottajamaassa – syysvehnistä 90 % on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Eri arvioiden mukaan EU:n viljantuotanto tulee jäämään viime kaudesta mm. pinta-alavähennysten takia, mutta tavanomaisilla hehtaarisadoilla laskettuna viljantuotanto olisi silti reilusti yli 300 miljoonaa tonnia, jota voidaan pitää Euroopan oloissa suurena tuotantomääränä. Rapsintuotanto jää viime kautta selvästi pienemmäksi eli tämä on hyvä pitää mielessä myös kotimaan kevätkylvöjä suunniteltaessa – öljykasveille on nyt kysyntää ja siementä on vielä saatavissa, etenkin nopeille tilauksille.

Suomessa julkaistiin VYR:n kylvöalakyselyn tulokset. Sen mukaan ohra-ala vähenee muutamalla prosenttiyksiköllä noin 495 000 hehtaariin, mutta se on kuitenkin riittävä turvaamaan kotimaan käyttäjien tarvitsemat määrät sekä riittävän volyymin vientiin. Vehnällä kevät- ja syysvehnien yhteenlasketut alat sen sijaan putoavat ennusteen mukaan selvimmin yli 30 000 hehtaarilla 241 000 hehtaariin. Pääviljoista kaurantuotanto lisääntyisi kolmella prosenttiyksiköllä lähes 340 000 hehtaariin ja öljykasvien kylvöala paisuisi lähes viidenneksen 54 000 hehtaariin. Keskimääräisillä pitkäaikaisilla hehtaarisadoilla laskettuna ensi syksynä korjattaisiin n. 3,9 miljoonan tonnin viljasato, joka edustaa toteutuessaan tavanomaista 2000-luvun viljasatoa. Kevään ja alkukesän aikana viljan viennit käyvät vauhdilla ja on odotettavissa, että pääviljasatamat tulevat ruuhkautumaan tavanomaista pahemmin. Tässä vaiheessa kautta kannattaa päivittää omien viljanmyyntien tilanne ja tehdä myyntisuunnitelma ennen uuden sadon puinteja.