Viikko 1/2015

Markkinakommentit viikolla 1/2015

Kansainvälisillä viljamarkkinoilla vuodenvaihde on kulunut säätilojen seuraamisessa sekä Venäjän asettamien viljan vientirajoitusten vaikutusten arvioinnissa. Venäjä on satokauden aikana vienyt jo yli 20 miljoonaa tonnia viljaa, josta vehnän osuus on ollut lähes 16 miljoonaa tonnia. Se on selvästi edellä viime satokauden vastaavan ajan vientimääriä, jonka maan suuri viljasato on mahdollistanut. On myös todennäköistä, että suuret viljatalot ovat ennakoineet vientirajoitteiden tulemisen jossain vaiheessa satokautta ja ne ovat siksi toimineet asiassa ennakoivasti.

Etelä-Amerikassa Brasiliassa on ollut tavanomaista kuivempaa ja tämä rokottanee soijan satoa. Suuren vehnäntuottajan Argentiinan sadonkorjuu on alkamassa ja sadon määrä ja laatutiedot päivittyvät lähiviikkoina. Pohjois-Amerikassa kylmä ilmamassa lisää riskiä syysviljojen talvituhoille, vaikkakin kasvustot ovat monin paikoin lumipeitteen suojaamia.

Euroopassa Euronext (Matif) vehnäfutuurit nousivat vuodenvaihteen tienoilla, mutta niiden vaihtelu on voimakasta mm. säätietojen ja Venäjän tilanteen aiheuttamien spekulaatioiden takia. Syysviljat ovat EUalueella pääosin hyvässä kunnossa. Ensimmäisten satoarvioiden mukaan syksyllä korjataan viitisen prosenttiyksikköä pienempi sato kuin vuonna 2014, mutta silti sato olisi 305 miljoonaa tonnia. Yli 300 miljoonan tonnin sadon on päästy vain muutaman kerran vuosikymmenen aikana. Nämä määräarviot perustuvat kylvössä oleviin pinta-aloihin sekä valistuneisiin arvioihin satotasosta, mutta luonnollisesti satokauden sää vaikuttaa korjattavaan määrään ja etenkin sen laatuun.

Suomessa viljan kauppaantulo oli erityisen vilkasta jo ennen puinteja vanhan sadon osalta ja ”puintiruuhkaa” jatkui pitkälle syksyyn saakka tavanomaista vilkkaampana. Loppuvuosi oli odotusten mukaisesti melko rauhallinen, mutta arvioiden mukaan tiloilla olevan viljan määrä on tavanomaisella tasolla. Syysviljoja kylvettiin runsaasti, ruista lähes 37 000 hehtaaria ja mikäli talvituhot eivät nouse suuriksi ja saavutetaan tavanomainen keskisato, voidaan laskennallisesti saavuttaa Suomen vuotuinen rukiin käyttömäärä, reilu 100 000 tonnia.