Viljamarkkinakatsaus

Seuraamme viljamarkkinoita ja viljapörssien näkymiä tiiviisti päivittäin. Markkinakatsausten tietolähteitä ovat useat julkiset kansainväliset vilja-alan asiantuntijatahot.

Markkinakatsaus viikolla 27/2018

Sääolosuhde ja kylvöalamuutokset tuottavat Suomeen tulevana syksynä alle 3 miljoonan tonnin viljasadon. Verrattuna viime vuoden 3,6 miljoonan kokonaissatoon pudotus on iso.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 25/2018

Suomessa kylvöalatiedot julkaistiin perjantaina 15.6. Ennakkoarvioista poiketen kauran kylvöala laski 4 %, ohran sen sijaan nousi 7 % ja vehnäala laski varsin odotetusti 2 %.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 23/2018

Pitkään jatkunut kuivuus on rokottanut suurinta satopotentiaalia etenkin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toisaalta läntisessä Euroopassa on tullut paikallisia hyvinkin runsaita sadekuuroja, joten odotukset ovat tällä hetkellä hyvin moninaiset tulevan sään mukaan ja markkinat seuraavat sääuutisia herkeämättä. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 20/2018

Suomessa kylvötyöt ovat olleet kuluneella viikolla hyvässä käynnissä. Kylvöjen etenemisessä on runsaita eroja eri alueiden välillä johtuen mm. maalajeista ja muokkaustavasta sekä myös tilojen välisiä eroja on havaittavissa. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 19/2018

Suomessa kylvötyöt pääsevät kunnolla vauhtiin tämän viikon aikana ja ennusteiden mukaan keli pysyy hyvänä näköpiirissä olevan tulevaisuuden.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 16/2018

Hyvälaatuista myllyvehnää ei ole juuri jäänyt viime vuosilta varastoihin ja siksi sen tuottamiseen kannattaa panostaa ensi kasvukauden aikana, koska sille on aitoa kysyntää.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 15/2018

Viime kesän märän kasvukauden jäljiltä kylvösiemenen peittaus on tärkeää toimenpide kasvitautien torjunnassa. Tämän kevään kylvöillä on tavanomaista runsaammin erilaisia olosuhteita mm. puimattomien lohkojen takia.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 14/2018

Ensi kasvukaudella tavoitteeksi kannattaa ottaa myllylaatuisen vehnän tuottaminen ja panostus tarkoituksenmukaisella ja riittävällä kasvinsuojelulla ja lannoituksella.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 12/2018

Suomessa poikkeuksellisen kylmä maaliskuu jatkuu. Kevätkylvöjen kannalta tällä ei ole kuitenkaan vielä merkitystä ja keväästä voi tulla aikataulullisesti täysin normaali.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 11/2018

Viljan hinnat ovat Suomessa tämän hetken eurooppalaisessa vertailussa korkealla tasolla, mikä heijastuu kotimaisen teollisuuden vahvasta sitoutumisesta suomalaisen viljan käyttöön. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 10/2018

EU:n komissio arvio viljojen kokonaissadon olevan ensi syksynä 304 miljoonaa tonnia eli se olisi 0,8 % viime vuotta pienempi ja samalla alle keskimääräisen sadon. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 9/2018

Tutkimuksen mukaan vielä valtaosa viljojen siemenien itävyyksistä on tutkimatta. Viime kesän kasvukauden jälkeen viljojen itävyyksissä on suurta vaihtelua ja joukossa on myös erittäin huonosti itäviä viljoja.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 8/2018

Kevätviljojen siementen itävyydet ovat alhaiset, joten talven aikana siementen itävyys täytyy tutkia tavanomaista huolellisemmin. Itävyyspoikkeama tuo helpotusta siementen saatavuuteen, mutta suosituimmat uutuuslajikkeet käyvät vähiin kevään edetessä.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 7/2018

Suomessa viljamarkkinoilla hintataso on piristynyt etenkin myllyvehnällä, jolle on kysyntää kotimaisilla myllyillä ja korkeimmat perushintanoteeraukset ovat 180 €/tn. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 6/2018

Suomessa viljamarkkinat ovat piristyneet tammikuun aikana viime vuoden loppuun verrattuna. Tällä hetkellä suomalaisten viljojen hinnat ovat kilpailijamaitamme korkeammalla tasolla ja hintaveturina täällä toimii kotimaan käyttävä teollisuus.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 2/2018

Kotimaassa viljojen hinnat ovat vahvoja kotimaan käyttökohteisiin ja tällä kaudella kotimaan käyttö onkin ollut hintajohtaja. Viljatoimitukset ovat pikkuhiljaa virkistymässä uuden vuoden lähdettyä käyntiin.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 52/2017

Marraskuun lopussa julkaistujen lukujen mukaan Suomen viljasato jäi n. 3,4 miljoonaan tonniin, joka on toiseksi alhaisin 2000-luvulla. Eviran julkaisemien laatutietojen mukaan laatuvaihtelut ovat suuria maan eri alueiden välillä.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 43/2017

Pohjoisen pallonpuoliskon sadonkorjuun edetessä maailman viljasadon määrää on nostettu. Tuoreimpien arvioiden mukaan kuluvalla satokaudella korjattu viljasato jää kolmisen prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden ennätyssato.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 33/2017

Kuluvalla satokaudella 2017/18 maailman viljantuotanto laskee ensimmäistä kertaa useaan vuoteen. Tämä vähennys johtuu kasvukaudenaikaisista epäsuotuisista oloista suurilla tuotantoalueilla.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 16/2017

Tulevana satokautena 2017/18 maailman viljantuotannon arvioidaan laskevan kolmella prosenttiyksiköllä 2050 miljoonaan tonniin kuluvan kauden ennätysmäärästä, 2106 miljoonasta tonnista. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 8/2017

Tuoreimpien EU:n viljantuotantoarvioiden mukaan ensi syksynä satomäärä on palautumassa ”tavanomaiselle 2010-luvun tasolle”, 306 miljoonaan tonniin. Tämä on toteutuessaan n. 4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna korjattu 296 miljoonan tonnin viljasato. 
Lue koko katsaus »