Viljamarkkinakatsaus

Seuraamme viljamarkkinoita ja viljapörssien näkymiä tiiviisti päivittäin. Markkinakatsausten tietolähteitä ovat useat julkiset kansainväliset vilja-alan asiantuntijatahot.

Markkinakatsaus viikolla 21/2020

Koronavirus (COVID-19) on aiheuttanut isoja heilahduksia Euroopan ja maailman viljan hintoihin, mutta muutokset kotimaan hinnoissa ovat olleet rauhallisempia. Kylvöt edistyvät Suomessa isoilla paikallisilla vaihteluilla.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 37/2019

Suomessa viljakorjuu on edennyt hyvää vauhtia. Viljojen hehtolitrapainot ovat kauttaaltaan hyviä, valkuaisissa on vaihtelua ja toistaiseksi esim. kauroissa ei ole havaittu merkittäviä määriä Don-hometoksiineita.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 33/2019

Suomessa sadonkorjuu on pisimmällä Varsinais-Suomessa, jossa on puitu syysviljojen ohella myös aikaisimmin kylvettyjä kevätviljoja. Ensimmäisten näytetietojen perusteella kaikki viljat ovat hehtolitrapainoiltaan hyviä. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 32/2019

Ensimmäisten tulosten perusteella sadon laatu on ollut hyvää esimerkiksi hehtolitrapainojen ja sakolukujen osalta, mutta valkuaisissa on enemmän vaihtelua. Syysvehnistä ja rukiista odotetaan määrällisesti runsasta satoa. Rukin viljelyssä tulee pyrkiä entistä vahvemmin sopimustuotantoon, jotta markkinoiden kysyntä ja tarjonta saadaan parempaan tasapainoon.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 22/2019

Suomessa kylvöt ovat pääosin tehtynä maan etäosista aina Pohjanmaalle asti. Viikonlopun sadealue mahdollistaa kylvöille hyvän lähtökohdan kasvukauteen. Ylivuotisten viljavarastojen on arveltu jäävän selvästi viime vuosia pienemmiksi, joten tulevalle sadolle on hyvät odotukset sekä määrän että laadun suhteen. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 20/2019

Suomessa kevätkylvöt lähtivät liikkeelle jo pääsiäisen aikoihin, joka sekin oli tosin tänä vuonna myöhään. Huhtikuun puolella saatiin kylvettyä merkittäviä alueita etenkin Lounais-Suomessa, mutta vähäiset sateet huhtikuun aikana saivat aikaan peltojen epätasaisen kuivumisen monilla alueilla.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 11/2019

Suomessa viljan satoarvioihin ei VYR:ssä tehty merkittäviä muutoksia, mutta viljan käyttöarvioita pienennettiin etenkin ohran osalta. Ohrankäyttö on pienentynyt etenkin pienentyneen sikasektorin takia.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 9/2019

Suomessa VYR julkaisee kevätkylvöaikomukset maaliskuun alkupuolella. Syyskylvöjä tehtiin poikkeuksellisen runsaasti viime syksyn hyvissä kylvöoloissa sekä rukiilla että syysvehnällä. Näiden oraiden talvehtiminen on vielä kysymysmerkki, mutta tavanomaisesti talvehtiessaan etenkin ruismäärä näyttäisi nousevan korkeaksi markkinan vetoon nähden. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 5/2019

Suomessa kevätkylvöjen suunnittelu sekä uuden sadon hinnoitteluvaihtoehtojen tutkiminen on ajankohtaista. Kylvösuunnitelmia kannattaa tarkentaa mm. viljan aiotun käyttökohteen mukaan ja kylvää sitä, mille markkinoilla on kysyntää. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 3/2019

Suomessa viljamarkkinat ovat rauhoittuneet loppuvuoden ruuhkaviikkojen jäljiltä. Koko viljamarkkinan toiminnan ja kustannushallinnan kannalta olisi järkevää, että toimitukset jakautuisivat tasaisemmin vuoden ympäri. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 51/2018

Mustanmeren alueen viljalaivaukset ovat hiljenemässä tavanomaiseen tapaansa sydäntalvea kohti mentäessä. Satokauden alusta lähtien sekä Venäjä että Ukraina ovat dominoineen markkinaa.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 47/2018

Puintien jälkeen vilja on liikkunut teollisuuteen ja kauppaan hyvällä tahdilla tavanomaisia satovuosia etupainotteisemmin. Vehnän erikoisuutena on tällä kaudella poikkeuksellisen hyvä laatu, jossa valkuaiset ovat hyvin korkeita, jopa yli 15 %. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 45/2018

Puintien jälkeen syys-lokakuussa viljanhinnat lähtivät meillä kovaan nousuun ja kaura veti letkaa. Samaan aikaan vastaanotossa oltiin joustavia ja siksi viljelijät hyödynsivät hintojen korkeapainetta etupainotteisesti. Viimeisten viikkojen aikana viljan hinnat Suomessa ovat olleet korkealla tasolla naapurimaihin verrattuna. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 37/2018

Lantmännen Agrolla on poikkeuksellinen vientikauran laatuhinnoittelu voimassa 15.10. saakka, jolloin käytännössä kauran laatuhinnoittelu on tavanomaista huomattavasti loivempi. Tämän satokauden kaura kannattaa laittaa liikkeelle satokauden aikana etupainotteisesti, jotta sitä saadaan käyttäjille heidän tarvitsemansa määrä.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 34/2018

Suomessa viljanpuinneissa on huomattavia paikallisia eroja. Hyvin pitkällä puinneissa ollaan etenkin Pohjanmaan alueella, jossa mm. maalajeista johtuen kuivuudesta johtuva jälkiversonta lienee ollut etenkin maan eteläosien savimaita vähäisempää.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 33/2018

Suomessa ensimmäiset viljanpuinnit on tehty. Lantmännen Agron satoarvion mukaan kokonaissato on 2,65 miljoonaa tonnia, jota laskee etenkin kauran tavanomaista alhaisemmat hehtolitrapainot. on tehty. Lantmännen Agron satoarvion mukaan kokonaissato on 2,65 miljoonaa tonnia, jota laskee etenkin kauran tavanomaista alhaisemmat hehtolitrapainot.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 31/2018

EU:n satoarviot ovat päivittyneet korjuun edetessä. Sato tulee jäämään aiempia arvioita heikommaksi keskisessä Euroopassa ja mm. sen takia viljan pörssinoteeraukset ovat nousseet voimakkaasti kuluvan viikon aikana. Sen sijaan mm. osassa Ranskan alueista korjattu vehnä on ollut laadultaan hyvää.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 30/2018

Pohjoisella pallonpuoliskolla on kuumaa ilmamassaa usealla mantereella. Toisin kuin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kasvukaus on kuitenkin ollut suotuisa useimmille viljoille.
Lue koko katsaus » 

Markkinakatsaus viikolla 27/2018

Sääolosuhde ja kylvöalamuutokset tuottavat Suomeen tulevana syksynä alle 3 miljoonan tonnin viljasadon. Verrattuna viime vuoden 3,6 miljoonan kokonaissatoon pudotus on iso.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 25/2018

Suomessa kylvöalatiedot julkaistiin perjantaina 15.6. Ennakkoarvioista poiketen kauran kylvöala laski 4 %, ohran sen sijaan nousi 7 % ja vehnäala laski varsin odotetusti 2 %.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 23/2018

Pitkään jatkunut kuivuus on rokottanut suurinta satopotentiaalia etenkin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toisaalta läntisessä Euroopassa on tullut paikallisia hyvinkin runsaita sadekuuroja, joten odotukset ovat tällä hetkellä hyvin moninaiset tulevan sään mukaan ja markkinat seuraavat sääuutisia herkeämättä. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 20/2018

Suomessa kylvötyöt ovat olleet kuluneella viikolla hyvässä käynnissä. Kylvöjen etenemisessä on runsaita eroja eri alueiden välillä johtuen mm. maalajeista ja muokkaustavasta sekä myös tilojen välisiä eroja on havaittavissa. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 19/2018

Suomessa kylvötyöt pääsevät kunnolla vauhtiin tämän viikon aikana ja ennusteiden mukaan keli pysyy hyvänä näköpiirissä olevan tulevaisuuden.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 16/2018

Hyvälaatuista myllyvehnää ei ole juuri jäänyt viime vuosilta varastoihin ja siksi sen tuottamiseen kannattaa panostaa ensi kasvukauden aikana, koska sille on aitoa kysyntää.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 15/2018

Viime kesän märän kasvukauden jäljiltä kylvösiemenen peittaus on tärkeää toimenpide kasvitautien torjunnassa. Tämän kevään kylvöillä on tavanomaista runsaammin erilaisia olosuhteita mm. puimattomien lohkojen takia.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 14/2018

Ensi kasvukaudella tavoitteeksi kannattaa ottaa myllylaatuisen vehnän tuottaminen ja panostus tarkoituksenmukaisella ja riittävällä kasvinsuojelulla ja lannoituksella.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 12/2018

Suomessa poikkeuksellisen kylmä maaliskuu jatkuu. Kevätkylvöjen kannalta tällä ei ole kuitenkaan vielä merkitystä ja keväästä voi tulla aikataulullisesti täysin normaali.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 11/2018

Viljan hinnat ovat Suomessa tämän hetken eurooppalaisessa vertailussa korkealla tasolla, mikä heijastuu kotimaisen teollisuuden vahvasta sitoutumisesta suomalaisen viljan käyttöön. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 10/2018

EU:n komissio arvio viljojen kokonaissadon olevan ensi syksynä 304 miljoonaa tonnia eli se olisi 0,8 % viime vuotta pienempi ja samalla alle keskimääräisen sadon. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 9/2018

Tutkimuksen mukaan vielä valtaosa viljojen siemenien itävyyksistä on tutkimatta. Viime kesän kasvukauden jälkeen viljojen itävyyksissä on suurta vaihtelua ja joukossa on myös erittäin huonosti itäviä viljoja.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 8/2018

Kevätviljojen siementen itävyydet ovat alhaiset, joten talven aikana siementen itävyys täytyy tutkia tavanomaista huolellisemmin. Itävyyspoikkeama tuo helpotusta siementen saatavuuteen, mutta suosituimmat uutuuslajikkeet käyvät vähiin kevään edetessä.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 7/2018

Suomessa viljamarkkinoilla hintataso on piristynyt etenkin myllyvehnällä, jolle on kysyntää kotimaisilla myllyillä ja korkeimmat perushintanoteeraukset ovat 180 €/tn. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 6/2018

Suomessa viljamarkkinat ovat piristyneet tammikuun aikana viime vuoden loppuun verrattuna. Tällä hetkellä suomalaisten viljojen hinnat ovat kilpailijamaitamme korkeammalla tasolla ja hintaveturina täällä toimii kotimaan käyttävä teollisuus.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 2/2018

Kotimaassa viljojen hinnat ovat vahvoja kotimaan käyttökohteisiin ja tällä kaudella kotimaan käyttö onkin ollut hintajohtaja. Viljatoimitukset ovat pikkuhiljaa virkistymässä uuden vuoden lähdettyä käyntiin.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 52/2017

Marraskuun lopussa julkaistujen lukujen mukaan Suomen viljasato jäi n. 3,4 miljoonaan tonniin, joka on toiseksi alhaisin 2000-luvulla. Eviran julkaisemien laatutietojen mukaan laatuvaihtelut ovat suuria maan eri alueiden välillä.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 43/2017

Pohjoisen pallonpuoliskon sadonkorjuun edetessä maailman viljasadon määrää on nostettu. Tuoreimpien arvioiden mukaan kuluvalla satokaudella korjattu viljasato jää kolmisen prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden ennätyssato.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 33/2017

Kuluvalla satokaudella 2017/18 maailman viljantuotanto laskee ensimmäistä kertaa useaan vuoteen. Tämä vähennys johtuu kasvukaudenaikaisista epäsuotuisista oloista suurilla tuotantoalueilla.
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 16/2017

Tulevana satokautena 2017/18 maailman viljantuotannon arvioidaan laskevan kolmella prosenttiyksiköllä 2050 miljoonaan tonniin kuluvan kauden ennätysmäärästä, 2106 miljoonasta tonnista. 
Lue koko katsaus »

Markkinakatsaus viikolla 8/2017

Tuoreimpien EU:n viljantuotantoarvioiden mukaan ensi syksynä satomäärä on palautumassa ”tavanomaiselle 2010-luvun tasolle”, 306 miljoonaan tonniin. Tämä on toteutuessaan n. 4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna korjattu 296 miljoonan tonnin viljasato. 
Lue koko katsaus »