Luomuvilja

Ostamme ja välitämme luomuviljaa.

Luomuviljan myynti edellyttää todistusta luomuvalvontaan kuulumisesta eli toimijan asiakirjaselvitystä ostajalle. Mikäli kuorman mukana on uusittu viljapassi, josta ilmenee luomun tuotantotapa (siirtymävaihe vai luomu), viljelijää valvovan valvontaviranomaisen tunnus, erän tuotantovuosi, erätunnus sekä viljelijän allekirjoitus, ei erillistä vaatimuksenmukaisuusvakuutusta tarvita.

Luomuviljakauppaa tekevät Lantmännen Agrot ovat:

Dokumentit