Sopimuskasvit

Teemme Laatuviljasopimuksia rukiista, syys- ja kevätvehnästä, ohrasta, kaurasta, rypsistä ja rapsista sekä herneestä ja härkäpavusta - myös luomutuotannosta. Teemme sopimusyhteistyötä mm. seuraavien kotimaisten viljankäyttäjien kanssa: Altia, A-rehu, Fazer, Vaasan, Viking Malt ja Avena Kantvik.

Vehnä Kevätvehnä ohjautuu laadun ja markkinatilanteen mukaan mylly- tai rehukäyttöön. Jo ennen kylvöä on syytä miettiä, tavoitteleeko korkeaa valkuaista ja myllylaatua, vai suurta satoa ja tyytyy alempaan valkuaistasoon, jolloin erän kannattavin toimituspaikka saattaa löytyä rehutehtaalta. Erityisesti syysvehnä soveltuu viljeltäväksi rehukäyttöön.  Tällöin vehnänviljelyn kustannuksia voidaan alentaa valitsemalla mahdollisimman satoisa lajike ja myöhästyttämällä puintia, koska sakoluvun säilymisestä ei tarvitse huolehtia. Suositeltavat lajikkeet kevätvehnällä: Licamero, Demonstrant, Diskett, Krabat, Bjarne ja Zebra  syysvehnällä: Magnifik ja Ceylon.

Rukiin kotimainen käyttö on lähes yksinomaan myllytarkoituksiin. Kotimaiset myllyt käyttävät kaikkia sakolukuluokkia. Suositeltavat lajikkeet: Performer, Caspian, Cossani, Nasri ja Serafino hybridit sekä populaatiolajikkeet Reetta ja Dankowskie Agat. Rukiin kylvö kannattaa ottaa huomioon jo kevään viljelysuunnitelmaa tehtäessä.

Mallasohraa tuotetaan Viking Maltille ja vientiin. Tärkeimmät mallasohrasopimuslajikkeet ovat RGT Planet, Propino, Harbinger ja Trekker. Lisäksi sopimuksia tehdään Barkesta ja Tipplestä. Entsyymimallassopimuksia Viking Maltille tehdään Polartopista sekä vielä satovuodelle 2019 Brionista.   

Tärkkelysohran sopimustuotannossa tavoitteena on korkea tärkkelyspitoisuus ja suuri, pyöreähkö jyvä. Suositeltavimmat lajikkeet ovat kaikki mallasohraksi hyväksytyt 2-tahoiset lajikkeet sekä Arild, SW Mitja, Brage ja Ragna. Sopimuksia tehdään myös muista lajikkeista. 

Rehuohrasopimukset toimitetaan joko kotimaiselle rehuteollisuudelle tai vientiin. Ohranviljelyssä kannattaa erityisesti Etelä-Suomessa suosia mallastukseen soveltuvia lajikkeita. Erityisesti Pohjanmaan toimituksiin ohran sopimusalaa on mahdollista lisätä.

Suurimo- ja vientikauran tulee olla suurijyväistä ja hehtolitranpainoltaan korkeaa sekä väriltään kirkasta. Hyviä suurimokauralajikkeita ovat mm. Avetron, Bettina, Belinda,Marika, Avanti ja Ringsaker. Emme tee sopimuksia Akseli-lajikkeesta.

Tuotetusta kaurasta valtaosa toimitetaan vientiin. Pääosa viedystä kaurasta menee elintarvikekäyttöön ja sen tulee täyttää elintarvikekauralle asetetut laatuvaatimukset - myös hometoksiinien osalta.  Suomalaisella kauralla on vakiintunut asiakaskunta viennissä ja sillä on tasainen menekki. Siksi kauran viljelyalaa olisi hyvä kasvattaa. Myös rehutehtaiden ostama kaura käytetään tänäpäivänä enimmäkseen kuorittuna. Siksi myös rehukaurassa alhainen kuoripitoisuus ja suuri jyväkoko ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Öljykasvisopimuksia tehdään rypsistä ja rapsista.  Suositeltavia rypsilajikkeita  ovat Petita, Birta ja Aurea CL (CL=Clearfield) sekä syyskylvöinen Largo, rapsilajikkeita DK 7130 CL, Mosaik. Rasma ja Majong. Syyskylvöisiä rapseja ovat puolikääpiö hybridi DK Imistar CL sekä Mascara.

Keitto- ja rehuherne on hyvä välikasvi yksipuoliseen viljanviljelyyn. Rehuherneen kysyntä kasvaa kaudelle 2019. Lajikesuosituksena on lujavartiset Karita tai Rokka sekä rehuherneeksi keltasiemeninen Ingrid.

(päivitetty 14.2.2019)