Sopimuskasvit

Teemme Laatuviljasopimuksia rukiista, syys- ja kevätvehnästä, ohrasta, kaurasta, rypsistä ja rapsista sekä herneestä - myös luomutuotannosta. Teemme sopimusyhteistyötä mm. seuraavien kotimaisten viljankäyttäjien kanssa: Altia, A-rehu, Fazer, Viking Malt ja Avena Kantvik.

Vehnä Kevätvehnä ohjautuu laadun ja markkinatilanteen mukaan mylly- tai rehukäyttöön. Jo ennen kylvöä on syytä miettiä, tavoitteleeko korkeaa valkuaista ja myllylaatua, vai suurta satoa ja tyytyy alempaan valkuaistasoon, jolloin erän kannattavin toimituspaikka saattaa löytyä rehutehtaalta. Erityisesti syysvehnä soveltuu viljeltäväksi rehukäyttöön.  Tällöin vehnänviljelyn kustannuksia voidaan alentaa valitsemalla mahdollisimman satoisa lajike ja myöhästyttämällä puintia, koska sakoluvun säilymisestä ei tarvitse huolehtia. Suositeltavat lajikkeet kevätvehnällä: Licamero, Demonstrant, Diskett, Krabat, Bjarne, Zebra ja Puntari, syysvehnällä: Magnifik ja Ceylon.

Rukiin kotimainen käyttö on lähes yksinomaan myllytarkoituksiin. Kotimaiset myllyt käyttävät kaikkia sakolukuluokkia. Suositeltavat lajikkeet: Caspian, Performer, Cossani, Allawi ja Satellit hybridit sekä populaatiolajikkeet Reetta ja Dankowskie Agat. Rukiin kylvö kannattaa ottaa huomioon jo kevään viljelysuunnitelmaa tehtäessä.

Mallasohraa tuotetaan Viking Maltille ja vientiin. Tärkeimmät mallasohrasopimuslajikkeet ovat Barke, Harbinger ja Tipple. Lisäksi sopimuksia tehdään RGT Planetista, Propinosta ja Trekkeristä. Entsyymimallassopimuksia Viking Maltille tehdään Brionista, Saanasta ja Polartopista.  

Tärkkelysohran sopimustuotannossa tavoitteena on korkea tärkkelyspitoisuus ja suuri, pyöreähkö jyvä. Suositeltavimmat lajikkeet ovat kaikki mallasohraksi hyväksytyt 2-tahoiset lajikkeet sekä Arild, SW Mitja, Brage, Ragna ja Toria. Sopimuksia tehdään myös muista lajikkeista. 

Rehuohrasopimukset toimitetaan joko kotimaiselle rehuteollisuudelle tai vientiin. Ohranviljelyssä kannattaa erityisesti Etelä-Suomessa suosia mallastukseen soveltuvia lajikkeita. Erityisesti Pohjanmaan toimituksiin ohran sopimusalaa on mahdollista lisätä.

Suurimo- ja vientikauran tulee olla suurijyväistä ja hehtolitranpainoltaan korkeaa sekä väriltään kirkasta. Hyviä suurimokauralajikkeita ovat mm. Avanti, Avetron, Bettina, Ingeborg, Belinda,Marika ja Ringsaker. Emme tee sopimuksia Akseli-lajikkeesta.

Tuotetusta kaurasta valtaosa toimitetaan vientiin. Pääosa viedystä kaurasta menee elintarvikekäyttöön ja sen tulee täyttää elintarvikekauralle asetetut laatuvaatimukset - myös hometoksiinien osalta.  Suomalaisella kauralla on vakiintunut asiakaskunta viennissä ja sillä on tasainen menekki. Siksi kauran viljelyalaa olisi hyvä kasvattaa. Myös rehutehtaiden ostama kaura käytetään tänäpäivänä enimmäkseen kuorittuna. Siksi myös rehukaurassa alhainen kuoripitoisuus ja suuri jyväkoko ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Öljykasvisopimuksia tehdään rypsistä ja rapsista.  Suositeltavia rypsilajikkeita  ovat Petita, Birta ja Aurea CL (CL=Clearfield) sekä syyskylvöinen Largo, rapsilajikkeita DK 7130 CL, Mosaik. Rasma ja Tamarin. Syyskylvöisiä rapseja ovat puolikääpiöt hybridit DK Imistar CL ja Sensei.

Öljykasvialan kasvattaminen suositeltavaa, koska öljykasveille on kotimaista kysyntää. Kevään 2018 kylvöihin saadaan poikkeusluvan ansiosta myyntiin peitattua siementä.

Keitto- ja rehuherne on hyvä välikasvi yksipuoliseen viljanviljelyyn. Rehuherneen kysyntä kasvaa kaudelle 2018. Lajikesuosituksena on lujavartiset Karita tai Rokka sekä rehuherneeksi keltasiemeninen Ingrid.

(päivitetty 5.2.2018)