Tutkimus ja koetoiminta

Vuosittain koetilalla koeruutuja kylvetään 4500 - 5000. Koeruuduilla testataan lajikkeita, kasvinsuojeluaineita, lannoitteita ja viljelymenetelmiä. Tutkimustieto yhdistetään käytännön viljelystä saatuun kokemukseen ja tietoon.

Koeruuduilla viljellään nurmilajikkeita, rypsejä ja rapseja, hernettä ja viljakasveja. Koetila sijaitsee tutkimustoiminnan ja koetulosten hyödyntämisen kannalta ihanteellisessa paikassa Hauholla, eteläisessä Hämeessä. Tämän lisäksi lajikekokeita tehdään kumppanitilojen yhteishankkeissa Ruukissa, Ylistarossa, Maaningalla, Inkoossa ja Pernajassa. Näin saadaan arvokasta tietoa lajikkeiden sopivuudesta eri viljelyvyöhykkeille.

Nurmikasvien tutkimus

Nurmikasvien koetoiminnassa tutkitaan kasvurytmiä, sadontuottoa, rehuarvoa ja talvehtimista. Lajiketestaukseen otetaan lupaavimmat Suomeen sopivat lajikkeet.  Seoskokeissa keskitytään niittotekniikkaan ja tutkitaan tuottoisaa seosta 3-niiton järjestelmään. Siementuotantokokeilla kartoitetaan nurmilajikkeen siementuotantokykyä.  

Viralliset lajikekokeet

Virallisia lajikekokeita tehdään viljalajeista, rypsistä ja rapsista, herneestä ja nurmikasveista.

Kasvinsuojelukokeet

Kasvinsuojeluainekokeissa vertaillaan tauti- ja rikka-aineiden tehoa. Koetilalle myönnettiin GEP-sertifikaattu tammikuussa 2013 Tukesin toimesta. Tämän ansiosta koetilan tekemät kasvinsuojeluainekokeet virallistettiin kasvinsuojeluaineiden rekisteröinneissä.

Viljelyohjelmakokeet

Kokeissa verrataan minimikäsittelyä Viljelyohjelman mukaiseen käsittelyyn. Vertailuotannan toimenpiteet lajeittain

  • Viljat; peittaus, tehokas rikkatorjunta, lehtilannoitus, kasvunsääde- ja tautitorjunta. Verrokkina on rikkatorjunta.

  • Öljykasvit; peittaus, rikkatorjunta, lehtilannoitus sekä rapsikuoriaisen ja pahkahomeen torjunta. Verrokilla  ei lehtilannoitusta, eikä pahkahomeen torjuntaa

Kasvuasteseuranta

Kasvukaudella seurataan viikoittain kaikkia viljelyohjelmakokeiden lajikkeita. Seurantaa raportoidaan muun muassa Lantmännen Agron Facebookissa ja Twitterissä.