Näytteenotto

Koko viljaerää parhaiten edustavan ennakkonäytteen saa ottamalla sen heti kuivatuksen jälkeen varastoon siirron yhteydessä. Jotta näyte edustaisi koko erää, tulee osanäytteitä ottaa riittävän monta tasaisesti eri puolilta erää. Kerää näyte riittävän suureen astiaan ja sekoita se sen jälkeen huolellisesti. Näytettä suositellaan varattavaksi riittävästi. Erän analysointiin riittää tavallisesti 1 litra. Näytettä kannattaa myös jättää kuivurille mahdollisia lisänäytteitä varten.

Sopiva säilytyspaikka viljanäytteille on viljavarastolla, jolloin erä ja sitä edustava näyte säilytetään lämmön ja kosteuden osalta samanlaisissa olosuhteissa. Hyvä säilytysastia viljanäytteille on esimerkiksi löyhästi kannella suljettu muoviämpäri. Älä kuitenkaan laita astian päälle liian tiivistä kantta, jotta ilma pääsee kiertämään.

Osanäytteitä tulisi eräkoon mukaan ottaa vähintään seuraavasti:

  • 5 000 kg 20 kpl

  • 10 000 kg 25 kpl

  • 15 000 kg 30 kpl

  • 25 000 kg 30 kpl

  • 40 000 kg 40 kpl

  • 80 000 kg 50 kpl

  • 100 000 kg 60 kpl

Ennakkonäytteet kannattaa toimittaa analysoitavaksi heti puinnin jälkeen. Laadun perusteella pystytään määrittelemään, mihin käyttötarkoituksiin erän laatu riittää ja valitsemaan erälle siten kannattavin toimituspaikka. Näytteiden toimittamista varten voit pyytää Lantmännen Agro kauppiaaltasi näytepusseja.