Kinvara - viljojen rikkakasvitorjunnan järeä uutuus

MCPA:n, fluroksipyyrin ja klopyralidin toisiaan täydentävä seos on pitkään ollut toimiva ratkaisu viljojen rikkakasvitorjunnassa. Yhdistelmällä saadaan laajaa tehoa viljojen yleisimpiin rikkakasveihin, mukaan lukien useat vaikeasti torjuttavat lajit. Uudella reseptillä on tutuista aineksista saatu aikaan entistä väkevämpi ja tehokkaampi kokonaisuus.

MCPA:n vahvuuksiin on perinteisesti luettu pelto-ohdake, valvatti, jauhosavikka, ristikukkaiset sekä peltokorte, johon muilla tehoaineilla ei juurikaan saada tehoa. Fluroksipyyrin vahvuutena ovat mm. vesiheinä, tattarit, peltomatara, pillikke ja peipit. Klopyralidi on syväjuuristen rikkakasvien erikoisaine, joka tuo seokseen pitkäkestoista tehoa ohdaketta ja valvattia sekä myös voikukkaa ja saunakukkaa vastaan.

Kinvarassa on erityisen hankaliin rikkakasveihin tehoavia fluroksipyyriä ja klopyralidia aikaisempaa enemmän suhteessa MCPA:han. Kaikki Kinvaran tehoaineet, erityisesti fluroksipyyri, toimivat myös rikkakasvien pienannosaineresistenssin muodostumisen ehkäisijöinä. Kinvaran käyttöajankohta on aiempaa laajempi, jopa kasvuasteelle 39, eli lippulehtivaiheeseen asti.

  MCPA g/ha Fluroksipyyri g/ha Klopyralidi g/ha
Kilpaileva tuote A. 2,0 l/ha 400 80 40
Kinvara 1,72 l/ha 401 86 48
    (+7,5%) (+20%)

Tyypillisillä käyttömäärillä ja MCPA:n määrän ollessa lähes sama, rikkakasvit saavat Kinvarasta huomattavasti kilpailevaa tuotetta isomman annoksen ongelmarikkoihin tehoavia fluroksipyyriä ja klopyralidia.

Lantmännen Agron koetilan kokeissa Hauholla Kinvaran teho rikkakasveihin oli aavistuksen kilpailevaa, samoja tehoaineita sisältävää tuotetta parempi. Hauhon kokeissa ei edes ollut sanottavasti ohdaketta ja valvattia, joihin suurempi annos klopyralidia toisi parempaa tehoa. Kevätviljojen maksimikäyttömäärillä Kinvara erottui kilpailevasta valmisteesta edukseen, osittain myös siksi että Kinvaran maksimikäyttömäärä mahdollistaa kilpailevaa valmistetta suuremman tehoainemäärän hehtaarille myös MCPA:n suhteen. Pienemmillä, keskenään paremmin vertailukelpoisilla käyttömäärillä Kinvara erottui edukseen vuoden 2016 ensimmäistä mittausajankohtaa lukuun ottamatta. Tankkiseoksessa pienannosaineen, kuten Toolerin kanssa, 1 l/ha Kinvaraa riittää.

Kinvaran käytössä tulee ottaa huomioon että lämpötilan käsittelyaikaan tulee olla vähintään +12 °C, kuten muillakin auksiinityyppisillä herbisideillä. Toisaalta, lämpimissä oloissa teho on hyvä jo pienemmillä käyttömäärillä, kuten Hauhon kokeet osoittavat.