Julkaisut

Lantmännen Agron koetila julkaisee vuosittain keskeisia tutkimustuloksia eri kokeista. Olemme jaotelleet kokeet tähän vuosittain, osa kokeista on useampivuotisia sarjoja, jolloin koetulos löytyy sen vuoden alta, jolloin loppuyhteenveto on tehty. Useimmissa kokeissa on myös kokeen tutkimusraportti liitteenä, jolloin voit perehtyä halutessasi yksityiskohtaisesti kokeen rakenteeseen ja tuloksiin.

Koetilan koetulokset

Lantmännen Agron koetila julkaisee vuosittain tuloskoosteen tärkeimmistä kasvinsuojelukokeistaan. Katso koetilan tulosjulkaisu vuodelle 2021. 

Katso tuloskooste »


Koevuosi 2019

Katso tuloskooste »

Rikkatorjuntakoe vehnällä - Avoxa osoitti tehonsa

Avoxa on syys- ja kevätvehnän, rukiin ja ruisvehnän viljelijöiden ensisijainen valinta hukkakauran ja juolavehnän torjuntaan Lisäksi se torjuu monet muut leveälehtiset rikkakasvit ja on erinomainen muita heinämäisiä rikkakasveja vastaan. Avoxa oli kesällä 2019 testattavana Hauhon koekentillä. Tuote osoitti tehonsa kilpailevia valmisteita vastaan.
Lue koko julkaisu »

Ecolan luomulannoitekoe

Lantmännen Agron koetilalla Hauholla on tutkittu luomulannoitteita kolmena perättäisenä vuotena. Vaikka kasvukaudet ovat olleet keskenään erilaiset, tulokset ovat olleet selkeät ja sama tulos toistunut eri vuosien ja eri satokasvien välillä: Euro lannoitukseen tuo kolme euroa takaisin.
Lue koko julkaisu »


Koevuosi 2018

Mangaanipeittauskoe 2018

Hauhon koetilan kokeet vuodelta 2018 osoittavat, että mangaanipeittauksella voidaan saada huimia tuloksia: satotasoa nostettiin 800kg/ha. 
Lue koko julkaisu »

Rikkatorjuntakoe vehnällä: Broadway Star nosti satoa + 1600kg/ha

Broadway Star sai rekisteröinnin syksyllä. Broadway Star on erittäin tehokas heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvien torjuja vehnälle ja rukiille. Tuote on loistanut Hauhon kokeissa jo parina vuotena. 
Lue koko julkaisu »

Tautitorjuntakoe ohralla, Priaxor

Kasvitautien torjunta-aineuutuus Priaxor on antanut hyviä tuloksia kokeissa jo useana vuonna. Lantmännen Agron koetilan kokeissa valmiste on antanut erinomaisia sadonlisiä ja tautisuojan myös aikaisessa vaiheessa ruiskutettuna. Vuoden 2018 kokeissa Priaxor lisäsi satoa jopa kuivana ja taudittomana vuotena.
Lue koko julkaisu »

Bariton Super -peittauskoe ohralla

Peittausaine Bariton Super on ollut kokeissa Lantmännen Agron Koetilalla Hauholla useita vuosia sekä ollut käytössä myös viljelyohjelmakokeiden peittausaineena. Valmiste sisältää kolme tehoainetta, joista protiokonatsoli antaa muihin valmisteisiin verrattuna hyvää lisätehoa myös tyvitauteja vastaan. Valmisteella peitatun jyvän hyvä juoksevuus kylvökoneissa mahdollistaa vaivattoman käytön myös kauralla.
Lue koko julkaisu »

Korrensäätökoe Medax Max

Medax Max -korrensääde on toistuvasti osoittanut voimansa Lantmännen Agron koetilan kasvinsuojelukokeissa Hauholla. Trineksapakkia ja ainutlaatuista proheksadioni-kalsiumia sisältävä korrensääde toimii olosuhteista riippumatta ja vaikutus korrenlujuuteen on kaikilla viljoilla käsittämättömän hyvä.
Lue koko julkaisu »

Ecolan Agra luomulannoituskoe 2018 1888H

Lantmännen Agron koetila yhdessä suomalaisen Ecolan Oy:n kanssa tutki lihaluujauhopohjaisten Ecolan AGRA-luomulannoitteiden vaikutusta sadon määrään ja laatuun Hauholla vuosina 2017 ja 2018. Koetulos voidaan tiivistää lauseeseen ”Euro lannoitukseen tuo kolme takaisin”.
Lue koko julkaisu »


Koevuosi 2017

Clearfield–rapsin rikkatorjuntakoe, Hauho, 2017

Öljykasvien rikkatorjuntakokeita on tehty jo useamman vuoden ajan. Clearfield -menetelmä on osoittanut kiistattomat vahvuutensa laajan tehon, kustannustehokkuuden sekä menetelmän turvallisuuden osalta.
Lue koko julkaisu »

Kinvara - viljojen rikkakasvitorjunnan järeä uutuus

Lantmännen Agron koetilan kokeissa Hauholla Kinvaran teho rikkakasveihin oli aavistuksen kilpailevaa, samoja tehoaineita sisältävää tuotetta parempi.
Lue koko julkaisu »


Koevuosi 2016

Viljelyohjelmakoe ohra 2016

Viljelyohjelmalla kokeillaan kasvisuojelun kokonaispakettia uusilla lajikkeilla. Tällä varmistetaan, että paketti on toimiva, eikä aiheuta esimerkiksi vioituksia viljelykasveille.
Lue koko julkaisu »

Nurmiseoskoe kolme niittoa 2014 – 2016

Nurmiseoskoe toteutettiin Hauholla, seoksista korjattiin satoa kolmena niittokertana vuosittain satovuosina 2014 – 2016. Kokeen tarkoituksena oli testata monilajisempia seoksia ja englanninraiheinän sekä puna-apilan ja sinimailasen merkitystä seoksessa. 
Lue koko julkaisu »

Kevätvilja-herneseoskoe 2016

Kokeessa verrattiin keskenään kaura-herne- ja kevätvehnä-herneseoksen sadon määrää ja laatua. Peltokoe kylvettiin 11.5., kylvölannoituksen määrä kokeella oli 90 kg N/ha. Kokeessa tutkittiin ’Ingrid’-hernettä seoksessa joko kaura-’Bettinan’ kanssa tai kevätvehnä-’Bjarnen’ kanssa. Sekä herneen että kevätviljojen osuus oli 50 painoprosenttia kokonaisseoksesta.
Lue koko julkaisu »