Vielä ehtii vaikuttaa lannoitteilla

Julkaistu 11.06.2020 klo 9.17 | Päivitetty 16.06.2020 klo 8.02

Alkukevään viileiden säiden ja nurmien hitaan kasvuunlähdön myötä, nurmisadon toisen lannoituksen merkitys korostuu. Riittävällä lisälannoituksella voidaan kuitenkin vielä varmistaa laadukas sato ja mahdollistetaan myös parempi kolmannen sadon suunnittelu. Myös syysvehnälle ehtii tehdä vielä lisälannoituksen. Sillä voi parantaa satoa tai nostaa sadon valkuaispitoisuutta ostajan vaatimalle tasolle. 

Toisen nurmilannoituksen merkitys korostuu tänä vuonna

Parhaat edellytykset suurelle ja hyvälaatuiselle nurmisadolle luodaan, kun typpilannoitus on riittävä (100 kg N/ha) ja siitä maksimissaan puolet annetaan karjanlantana. Suurempi osuus alentaisi merkittäväsi sadon määrää ja laatua. On hyvä muistaa, että karjanlannan ravinteiden mineralisoituminen vaatii lämmön lisäksi riittävää maan kosteutta. Kuivassa maassa mineralisoituminen on hitaampaa.

Viime talven osalta huomio kannattaa kiinnittää myös riittävän aikaisin tehtyyn kolmanteen niittoon ja pyrkiä varmistamaan riittävä karaistumisaika nurmille. Kevään hidas kasvu viivästyttää ensimmäisen sadon niittoa koko maassa, joten panostaminen toiseen satoon mahdollistaa paremmin myös kolmannen sadon niittoajankohdan suunnittelun.

Suuren nurmisadon edellytykset luodaan lannoittamalla toinen sato joko YaraMila Y tai YaraMila NK -lannoitteilla. Niillä on saavutettu kaistakokeissa korkeampia satoja pelkkään typpilannoitukseen verrattuna. Lannoitevalikoimassa on myös tarjolla YaraMila Y4 Hiven, joka on oivallinen valinta turvaamaan suuri ja hyvälaatuinen nurmirehu sivu- ja hivenravinneköyhillä mailla.

Jos maan viljavuuskalium on korkea, YaraBela Suomensalpietari on hyvä vaihtoehto. Lietteen täydennyslannoitukseen on mahdollisuus valita myös YaraBela Seleenisalpietari. Heinänurmille kannattaa käyttää typpeä 100 kg N/ha. Apilanurmille toisen lannoituksen typpimäärää voi olla alhaisempi, noin 80 kg N/ha. Kun nurmirehun apilapitoisuus on sopiva, nurmiheinät ovat kuiva-ainesadosta 80–85 prosenttia. Nurmiheinien sadonmuodostusta tuetaan riittävällä typpilannoituksella monilajisissa seoksissa.

Hyvän ja laadukaan nurmisadon varmistamiseksi kannattaa muistaa myös YaraVita-lehtilannoitteet. YaraVita-käsittelyillä varmistetaan suuren toisen sadon optimaalinen kivennäis- ja hivenainepitoisuus - se helpottaa ruokinnan suunnittelua talvella. Etenkin kuivina kesinä YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc tai YaraVita Mancozin 1 l/ha käsittelyillä on saavutettu sadonlisän ja parantuneen laadun lisäksi tehostunut typenkäyttö.

Vielä aikaa viljojen ja öljykasvien lisälannoitukseen  

Lämpimän kauden ansiosta viljojen orastuminen ja oraiden kehitys on ollut nopeaa. Aikaisin kylvetyt kevätviljat ovat kehittäneet laajan juuriston ja niiden kyky käyttää ravinteita on hyvä.

Peltojen biomassakarttojen tutkiskelu on mahdollista Atfarm -palvelussa. Atfarm mittaa satelliittiteknologian avulla kasvustoa ja optimoi typpilannoituksen lohkon tarpeen mukaiseksi. Ohjelma hyödyntää lannoituskarttojen luonnissa Yara N-Sensorin algoritmia. Palvelun antamaa tietoa kannattaakin hyödyntää sopivien lisälannoituskohteiden etsimisessä peltokierroksen tukena. Lisälannoituksella voi parantaa satoa tai nostaa sadon valkuaispitoisuutta ostajan vaatimalle tasolle. 

Syysvehnällekin ehtii vielä tehdä lisälannoituksen – korrenkasvuvaiheessa toteutettuna se parantaa sadon määrää. Kevätviljoille lisälannoituksen kannattaa ajoittaa kaksilehtivaiheesta lippulehtivaiheeseen. Oikea ajankohta määräytyy kevätlannoituksen määrän mukaan. On parempi toteuttaa lannoitus liian ajoissa kuin liian myöhään. Lisälannoituksella on saatavissa silloin sadonlisää, kun ristiin kylvetyssä kohdassa oras on tummempaa kuin muualla kasvustossa.

Viljojen ja öljykasvien lisälannoitukseen sopii YaraBela Suomensalpietari, YaraBela Axan ja korkeamman rikkimäärän sisältävä YaraBela Sulfan. Myös Yara Typpiliuos 390 soveltuu lisälannoituksessa valkuaisen nostoon jyvän maitotuleentumisvaiheessa yhdessä YaraVita Thiotrac 300 kanssa. YaraLiva Nitrabor sisältää nitraattityppeä, booria sekä liukoista kalsiumia ja se toimiikin nopeana apuna lisälannoitukseen kaikille kasveille.

Lähde: Yara