Valitse oikea tuote rikkakasvilajiston perusteella

Julkaistu 23.03.2020 klo 16.53 | Päivitetty 16.06.2020 klo 8.02

Peltojen rikkakasvilajisto vaihtelee alueittain ja maalajeittain. Lisäksi viljelykierto, maanmuokkauskäytännöt sekä erilaisilla viljelykasveilla käytettävät rikkakasvien torjunta-aineet vaikuttavat siihen, mitkä lajit yleistyvät ja mitkä harvinaistuvat pellolla. Yleisesti ottaen laajimmat torjuntamahdollisuudet ovat viljojen rikka-aineilla, joita löytyy peruspienannosaineista laajatehoisempiin, usean tehoaineen yhdistelmiin. Päätehoaineryhmät viljoilla ovat edelleen ALS-inhibiittorit (”pienannosaineet”) sekä synteettiset auksiinit (”hormoonit”) ja näiden yhdistelmät.

Luonnonvarakeskus tutkii viljojen rikkakasvien torjunta-aineita

Rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden tankkiseoksien tehoa tutkitaan ja vertaillaan Luonnonvarakeskuksen (LUKE) neuvonnallisissa torjuntakokeissa. Vuoden 2019 koetulokset Jokioisilta ja Inkoosta julkaistiin helmikuussa ja ne sisälsivät koetuloksia useasta tunnetusta rikkakasvien torjunta-aineesta.

Jokioisilla viljelykasvina oli ohra, Inkoossa vehnä. Jokioisten koekentillä kasvoi kevätviljapelloille tyypillisiä pihatähtimöä, pillikkeitä, peippejä, peltoemäkkiä ja savikkaa. Siellä esiintyi myös ongelmallista peltomataraa sekä linnunkaalia ja taskuruohoa. Inkoon koekentällä puolestaan kasvoi runsaasti pihatähtimöä, kiertotatarta ja pelto-orvokkia. Myös peippiä ja peltoemäkkiä esiintyi kentällä.

Rikkakasvien torjunta-aineiden tehot olivat pääpiirteittäin erittäin hyvällä tasolla. Helposti torjuttavaan peltotaskuruohoon kaikki vertailtavat valmisteet tehosivat täydellisesti. Tehoon muihin rikkakasveihin oli tuotteiden välillä eroja, ja yleisesti ottaen useamman tehoaineiden valmiit seokset torjuivat monimuotoisen rikkakasvilajiston paremmin kuin yhden tehoaineen valmisteet.

Lantmännen Agron valikoimasta kokeissa loisti Arylex -tehoainetta ja florasulaamia sisältävä Zypar peruskäyttömäärällä 0,75 l/ha, jolla savutettiin 100% teho pihatähtimöön, savikkaan, pillikkeeseen, peippiin, peltoemäkkiin, linnunkaaliin sekä peltotaskuruohoon. Zyparin teho peltomataraan oli 99%. Laajatehoinen käsittely myös tuotti myös tulosta ohran sadonlisän muodossa, joka Zypar -käsittelyllä oli 540 kg eli 10%.

Uutta tietoa resistenttiin pihatähtimöön tehoavista ratkaisuista

LUKE testasi myös eri rikkakasvientorjunta-aineiden tehoa resistentiksi todettuun pihatähtimöön Koski TL:ssä. Samaisessa kokeessa esiintyi myös pillikettä, kiertotatarta ja jauhosavikkaa. Kokeen pienannosaineille resistentti pihatähtimökanta vaati talttuakseen auksiinityyppisiä tuotteita ja odotetusti Arylex -tehoainetta (mm. Zypar) sisältäneet tankkiseokset torjuivat hyvin pihatähtimön. Iso annos fluroksipyyriä (83 g tehoainetta / ha) johti täydelliseen tehoon pihatähtimöä vastaan, myös tankkiseoksissa resistenttiin pihatähtimöön tehoamattomien pienannosaineiden kanssa.

Yksinään käytettynä pienannosaineet tuottivat resistenttiin pihatähtimöön riittämättömän, 7 – 23% tehon. Koska fluroksipyyri yksinään on kuitenkin useisiin muihin rikkakasvilajeihin suppea teholtaan, on se hyvästä pihatähtimötehosta huolimatta järkevintä käyttää esim. pienannosaineiden, kuten Express tai Tooler Heavy kanssa tankkiseoksena. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää usean auksiinityyppisen tehoaineen valmiita laajatehoisia seoksia kuten farm TRIO tai Kinvara, jotka myös toivat täydellisen tehon resistenttiin pihatähtimöön, mutta toisaalta vaativat pienannosaineita sisältäviä seoksia enemmän lämpöä toimiakseen yleisesti rikkakasveihin.

Lantmännen Agron valikoimassa oleva Kinvara sisältää jo pitkään markkinoilla olleita tehoaineita MCPA, fluroksipyyri ja klopyralidi seoksena, mutta tehoaineiden määräsuhteet on uudelleen suunniteltu: fluroksipyyriä ja klopyralidia tulee peltohehtaarille Kinvarassa suhteessa enemmän kuin edeltävässä valmisteessa. Aikaisemmin markkinoilla ollut samojen tehoaineiden seos toi myös täydellistä tehoa resistenttiin vesiheinään, mutta teho pillikkeisiin ja varsinkin orvokkiin jäi merkittävästi Kinvaraaheikommaksi. Molemmat tuotteet olivat kokeessa maksimikäyttömäärällään.