Viikko 26: Torju punahome tarvittaessa

Julkaistu 26.06.2019 klo 9.30 | Päivitetty 26.06.2019 klo 10.12

Tarkkaile säätä viljojen kukinnan aikaan ja torju punahome tarvittaessa. Punahomeet tartuttavat kaikkia viljoja, erityisesti vehnää. Sienen tuottamat toksiinit aiheuttavat herkästi sadon kelpaamattomuuden elintarvikkeeksi ja rehukäytössäkin ne aiheuttavat ongelmia kaikkien kotieläinten, varsinkin sikojen ruokinnassa.

Kauralla on lajikkeiden välistä eroa alttiudessa punahomeille ja varsinkin niiden tuottamien toksiinien muodostumiselle. Yksikään kauralajike ei ole täysin resistentti punahometta vastaan. Niinpä myös suhteellisten kestävien lajikkeiden viljelyssä tulee varautua punahomeen torjuntaan, mikäli sääolot ovat taudin leviämiselle otollisia.

Punahomeriski on korkea, jos viljan kukinnan aikaan on kosteaa ja lämmintä, yli 20°C. Useimpien kevätviljojen kukinta-aika osuu kesäkuun lopun ja heinäkuun puolenvälin väliselle ajalle, ja tämän ajanjakson aikana tulee kiinnittää huomiota vallitseviin sääoloihin. Ohran kukinta tapahtuu käytännössä heti tähkän tullessa ulos tupesta. Vehnällä ja kauralla kukintaan menee enemmän aikaa, ja varmin tapa tunnistaa kukinta-ajankohta on seurata, milloin vaaleankeltaiset heteet tunkeutuvat esiin jyvän helpeiden välistä.

Kukinta-aika on oikea hetki kemialliselle torjunnalle, vain osa aineista tehoaa

Kukinta-aika on oikea ajankohta punahomeen kemialliselle torjunnalle. Liian aikaisin tai liian myöhään tehty torjunta ei anna riittävää tehoa punahometta vastaan. On myös huomattava, että kaikki tautiaineet eivät tehoa punahomeeseen. Punahometta vastaan riittävän hyvin tehoavia tehoaineita ovat triatsolityyppiset protiokonatsoli (Prosaro, Proline), tebukonatsoli (Prosaro, Orius) ja metkonatsoli (Juventus, Librax).

Kokeellisesti on pystytty osoittamaan, että protiokonatsolin ja tebukonatsolin seos toimii punahometta vastaan paremmin kuin yksittäiset tehoaineet. Erityisen tärkeää on huomioida, että tavanomaiset lehtilaikkutauteja vastaan käytetyt määrät triatsolitautiainetta eivät riitä punahomeiden tehokkaaseen torjuntaan. Annoksen on oltava siis rekisteröityjen käyttömäärien korkeammasta päästä. Korkeimmilla annoksilla päästään noin 50 – 80 % tehoon, mikä useimmiten on riittävä pitämään sadon toksiinipitoisuudet hyväksyttävän alhaisina.

Korrensäädöllä, siemenen kunnostuksella ja viljelykierrolla on rooli punahomeiden torjunnassa

Myös korrensäätö on osa tehokasta tautitorjuntaa ja vaikuttaa osaltaan myös punahomeen leviämismahdollisuuksiin kasvustossa. Pystykasvusto kuivahtaa nopeammin ja näin ollen punahomeen sekä muiden tautien leviämismahdollisuudet heikkenevät. Pahoin lakoutuneessa kasvustossa parhaankin tautiaineen teho pettää, sillä lakokasvusto ei käytännössä kuivu koskaan täysin. Toisaalta, kosteissa ja erittäin lämpimissä oloissa korrensääde ei yksin riitä toimenpiteeksi punahometta vastaan, ja tautitorjuntaakin tulisi käyttää tarpeen ja tilanteen mukaan.

Sääolojen lisäksi punahomeen leviämistä edistäviä riskitekijöitä ovat viljapainotteinen viljelykierto ja kunnostamattoman, peittaamattoman oman siemenen käyttö. Kun tavoitteena on laadukkaan viljasadon tuottaminen, tulee pitkällä aikavälillä viljelykiertoa monipuolistaa ja käyttää sertifioitua siementä tai kunnostaa oma siemen huolella. Lajittelu vähentää runsaimmin punahomeita sisältävien pienten siementen osuutta siemenviljassa ja peittaus suojaa orasta taretunnalta kasvin kehityksen alkuvaiheissa.

Maanmuokkauksen roolia punahomeiden leviämisessä on jonkin verran tutkittu. Kevennetyssä muokkauksessa ja suorakylvössä punahomeita vaikuttaisi esiintyvän hieman enemmän kuin kyntämällä muokatussa. Toisaalta huolellinenkaan kyntö ei välttämättä riitä punahomeiden torjunnaksi, sillä taudinaiheuttaja leviää maasta noin 15 cm syvyydestä ja tartuttaa viljan. Vähäinenkin määrä viilujen väliin jäänyttä saastunutta olkea voi siis riittää tartunnan lähteeksi.

Näin tunnistat punahomeen

Vehnän punahome »

Kauran punahome »

Katso edelliset viikkotiedotteet 

Viikko 22: Viljojen rikkatorjunta on pian käsillä »

Viikko 20: Vizuralla apua lannoitukseen »

Viikko 19: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »