Viikko 20: Vizuralla apua lannoitukseen

Julkaistu 17.05.2019 klo 10.15

Karjatiloilla lietteen hyötysuhdetta lannoituksessa voi parantaa uudella, nestemäisellä typpistabilaattorilla, jonka avulla viljelykasvit, kuten nurmet ja vilja saavat enemmän typpeä käyttöönsä. Typen stabiloinnilla voidaan maksimoida viljelykasvin typensaanti ilman haitallisten ympäristövaikutusten lisääntymistä tai vaihtoehtoisesti saada säästöjä lannoituskuluissa.

Lietteen typen käyttöä nurmen lannoituksessa voi tehostaa Vizura –typpistabilaattorilla. Vizuran uusi, edistyksellinen vaikuttava ainesosa DMPP ehkäisee maaperän ammoniumia hajottavien bakteerien toimintaa ja siten ehkäisee ammoniumtypen muuttumista vesiliukoiseksi ja huuhtoutumisherkäksi nitraatiksi. Lietteen typpi säilyy Vizura -lisäyksen jälkeen ammoniummuodossa n. 2 – 3 kertaa pidempään kuin ilman Vizuraa. Koska ammoniumtyppi ei ole huuhtoutumisherkkää, säilyy lietteen typpi paremmin kasvien ulottuvilla, mikä parantaa typen hyötysuhdetta. Säästö voi olla jopa 30-50 kg typpeä hehtaarilta ja näkyy sadonlisänä sekä korkeampana valkuaispitoisuutena. Käytännössä Vizura mahdollistaa viljelykasvin typen saannin maksimoimisen silloin kun tavoitellaan suurinta mahdollista satotasoa. Useilla viljelykasveilla on kokemuksia jopa 5 - 9% sadonlisistä Keski-Euroopassa, varsinkin Saksassa, jossa lietelannan typen stabilointia edellytetään lietettä käyttäviltä maatiloilta. Toisaalta satotason ollessa riittävä, voidaan Vizuran avulla vähentää mineraalityppilannoituksen tarvetta.

Typpistabilaattoreita on kehitetty jo yli puoli vuosisataa, mutta toistaiseksi niiden käyttöä on rajoittanut korkea hinta, nopea hajoaminen sekä lievä myrkyllisyys viljelykasveille ja ympäristölle. Vizuran sisältämä DMPP on erittäin stabiili, turvallinen ympäristölle ja viljelykasveille sekä kustannuksiltaan riittävän matala suurten hehtaarien peltoviljelykasveilla käytettäväksi. Käyttökohteita DMPP:lle ovat erilaiset orgaaniset lannoitusaineet sekä väkilannoitteet. DMPP:tä on käytetty Euroopassa jo toistakymmentä vuotta ja se onkin osoittautumassa tärkeimmäksi keksinnöksi peltoviljelyssä sitten väkilannoitteiden keksimisen.

Vizura on oivallinen tuote Suomen oloihin, sillä nitraatin huuhtoutumisriski on suurimmillaan hieman viileässä ilmastossa, jossa maahan satava vesi ei niinkään haihdu vaan kulkeutuu alaspäin maaprofiilissa kuljettaen nitraattia mukanaan. Viileissä oloissa ja varsinkin keväällä maan lämpötilan ollessa alle +8 °C, myös kasvien ammoniumtypen otto on suurimmillaan suhteessa nitraatin ottoon. Suurempi ammoniumtypen määrä myös luo juuristovyöhykkeelle suotuisat olot hivenravinteiden oton kannalta sekä edistää viljelykasvin juuriston kehitystä. Tästä johtuen myös hivenravinteiden sekä fosforin otto tehostuu.

Nestemäisen Vizuran voi lisätä joko levityksen yhteydessä lietevaunuun tarkoitukseen soveltuvalla pumppuhapottimella. Vizuran voi lisätä myös etukäteen esim. ilmauksen yhteydessä lietealtaaseen. Lietealtaassa Vizuran teho säilyy muuttumattomana ainakin 2 kuukautta. Vizuran käyttömäärä ei riipu levitettävästä lietemäärästä, vaan lietteen multaussyvyydestä. Matalaan (0 – 5 cm) mullattaessa Vizuran käyttömäärä on 1 L/ha. Syvemmässä multauksessa 5 – 20 cm Vizuran käyttömäärä tulee olla 2 l/ha, sillä tällöin liete on kosketuksissa suuremman maavolyymin kanssa kuin matalaan mullattaessa. Näillä käyttömäärillä Vizuraan sijoitettu kustannus tulee n. 2-4 kertaisena takaisin ottaen huomioon lannoitetypen hinnan. Visura soveltuu kaikille nestemäisille lietelannoille sekä biokaasumädätteelle.

Vizuran valmistaja ja vaikuttavan ainesosan DMPP:n alkuperäinen kehittäjä on erikoiskemikaaleihin, kuten kasvinsuojeluaineisiin erikoistunut saksalainen BASF. Muita BASF:n tunnettuja, ainutlaatuisia ratkaisuja maatalouteen ovat Tooler rikkakasvien torjunta-aine, Medax Max korrensääde sekä Comet Pro ja Priaxor tautiaineet.

Katso edelliset viikkotiedotteet 

Viikko 19: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »