Lantmännen näyttää tietä kohti ilmastoneutraalia maanviljelyä vuoteen 2050 mennessä

Julkaistu 11.12.2019 klo 12.48 | Päivitetty 02.01.2020 klo 10.58
Lantmännen lehdistötiedote 11.12.2019

Lantmännenin uudessa “Farming of the Future” -raportissa kerrotaan keinot kestävämpään ruotsalaiseen maatalouteen. Raportti osoittaa, kuinka satoja voi kasvattaa 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, pienentämällä samalla viljelyn ilmastovaikutuksia Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Maanviljelyn ilmastovaikutuksia on pienennettävä, jotta ilmastonmuutosta voi hillitä maailmanlaajuisesti. Lantmännen on hiljattain asettanut uuden ilmastotavoitteen: Luoda suotuisat olosuhteet entistä kestävämmälle viljelylle puolittamalla ilmastovaikutukset kymmenen vuoden välein, jotta viljely on ilmastoneutraalia vuonna 2050. Uuden tavoitteen myötä Lantmännen on julkaissut uuden raportin, jossa kerrotaan, miten tavoitteeseen voidaan Ruotsissa päästä.

“Olemme luoneet yhtiömme ilmastotavoitteen pohjalta ainutlaatuisen ’Farming of the Future’ -raportin. Löydöstemme mukaan ruotsalaisista maanviljelytavoista löytyy valtavasti potentiaalia lisätä tuotantoa ja taata riittävästi ruokaa kasvavalle väestölle, samalla vähentäen negatiivisia vaikutuksia ilmastolle, ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on yhdistettävä voimamme kansallisella tasolla. Meillä on 30 sadon verran aikaa ennen vuotta 2050”, sanoo Per Arfvidsson, Lantmännenin Executive Vice President Operations.

Raportissa on tunnistettu 11 tärkeää osa-aluetta, joihin keskittyä, jotta Ruotsissa on vuoteen 2050 mennessä kestävämpää maanviljelyä niin ilmaston, tuottavuuden kuin kannattavuuden kannalta. Erityisen paljon tulevaisuuden potentiaalia on löydetty täsmäviljelystä, digitalisaatiosta, johtamisesta, kasvinjalostuksesta sekä fossiilittomista polttoaineista maatiloilla.

“Tuloksemme osoittavat, että muutos on mahdollinen, mutta se vaatii paljon toimenpiteitä ja lisää yhteistyötä. Lantmännen yhdessä jäseniensä, 25 000 ruotsalaisen maanviljelijän kanssa jatkaa ruotsalaisen maanviljelyn kehittämistä, mutta me emme pysty kehittämään kaikkia ratkaisuja itse”, sanoo Claes Johansson, Lantmännenin Head of Sustainable Development.

Ruotsalainen maatalous on maailman kestävimpien joukossa, mutta raportin mukaisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan vielä paljon enemmän. Uusia aloitteita tarvitaan kaikilta arvoketjun jäseniltä aina kuluttajiin asti. Ruotsalaisen, kestävästi tuotetun ruuan arvostuksen on kasvettava, parhaat mahdolliset teknologiat on otettava käyttöön laajalla rintamalla ja poliittiset linjanvedot ja kilpailuasetelma on luotava niin, että niillä kannustetaan panostamaan kestäviin viljelymetodeihin. Jotta kaikki potentiaali saadaan hyödynnettyä, tutkimukseen ja innovointiin käytettäviä resursseja on kasvatettava huomattavasti.

Raportissa saavutetut johtopäätökset perustuvat Ruotsin viljelyoloihin, mutta voivat olla relevantteja myös muilla samankaltaisilla alueilla, kuten muissa Pohjoismaissa. Raportin lähestymistapa, relevanttien toimenpiteiden kokonaisvaikutusten analysointi, on käyttökelpoinen myös muiden maiden tuotantotapoja tutkittaessa, vaikka olosuhteet olisivat hyvin erilaiset.

”Farming of the Future” -raportista

Raportin on tuottanut Lantmännen, jonka omat työntekijät, jäsenet, tutkijat ja asiantuntijat ovat olleet tärkeässä roolissa sen luomisessa. Lisäksi mukana on ollut ulkoinen referenssiryhmä, joka on toiminut neuvonantajana ja tarjonnut näkemyksiä tieteellisestä näkökulmasta. Tähän referenssiryhmään kuuluvat Johan Kuylenstierna Tukholman yliopistosta, Göran Bergkvist Ruotsin maataloustieteellisestä yliopistosta (SLU), Anders Holmestig Ruotsin maataloustuottajain keskusliitosta (LRF) ja Ulf Sonesson tutkimusinstituutti RISE:stä.

“Farming of the Future – the way to climate-neutral farming by 2050” on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: https://lantmannen.com/Farming-of-the-Future

 

Lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi:
Claes Johansson, Head of Sustainable Development at Lantmännen
Phone: +46 703 28 97 92
E-mailclaes.johansson@lantmannen.com