Viikko 27: Jaettu lannoitus viljoilla ja öljykasveilla kannattaa

Julkaistu 04.07.2018 klo 10.59 | Päivitetty 27.12.2018 klo 11.23

Saatavaan satoon voidaan vaikuttaa kasvin kasvun eri vaiheissa. Tärkeää on taata kasville kaikki sen kasvuun kulloinkin tarvitsemat ravinteet jotta mahdollisimman suuri satopotentiaali saataisiin hyödynnettyä.

Perinteinen tapa on ollut lannoittaa koko lannoitus sijoituslannoituksena heti kylvön yhteydessä. Tämä on varsin toimiva menetelmä, mutta yhtäältä hidastaa kylvötyötä runsaampien täyttökertojen kautta ja toisaalta kaikki panokset on tällöin pellossa heti kylvössä. Optimoitaessa lannoitusta ja sadon määrää sekä laatua lannoitus kannattaa jakaa ainakin kahteen kertaan. Kylvölannoituksena annetaan noin 2/3 –osaa kasvin typentarpeesta. Loppu täydennetään joko suunnitelman mukaisesti pintalannoituksena läpi lohkojen tai hyödyntäen uutta tekniikkaa – kuten Yara N-Sensoria, CropSat –palvelua tai muuta vastaavaa täsmälannoitusratkaisua.

Tänä vuonna täydennyslannoituksella ei voida sanoa saavutettavan lisäsatoa – sillä useiden lohkojen satopotentiaali jää 2-3 tonnin jyväsadon tuntumaan. Jaetun lannoituksen valinneet viljelijät kuitenkin säästävät lannoituksen jaetun osan, ja saavutettu hyöty tulee tätä kautta. Panoksia ei käytetä yli kasvin tarpeen.

Rypsin ja rapsin sadonmuodostus on erilainen verrattuna viljoihin. Siinä missä viljassa ”sato on korkeimmillaan keväällä” rypsi ja rapsi tekee sivuversoja ja kukanaiheita korrenkasvun aikana. Kasvustorakenteeseen voi myös vaikuttaa oikea-aikaisilla kasvinsuojelutoimenpiteillä. Myös lisälannoitus korrenkasvun aikaan- kukinnan alkaessa vaikuttaa vielä positiivisesti satoon.

Lisälannoitukseen käytetään typpipitoisia lannoitteita. Sekä YaraBela AXAN että suomensalpietari käyvät hyvin sekä kylvö- että lisälannoitukseen. Erityisesti rikkipitoinen YaraBela Sulfan sopii lisälannoitukseen, ja tällöin saadaan myös kasvin tarvitsema rikkimäärä kasvin saataville. Viljakasveilla kevätvehnää lukuunottamatta riittävä määrä (20-30kg rikkiä/ha) saadaan yleensä jo kylvölannoituksen yhteydessä. Öljykasveilla tarve on suurempi, ja suositellaan rikkiä jopa 1:3 suhteessa käytettyyn typpimäärään. Tällöin 150 kg N lannoitustasolla olisi rikintarve jopa 40-50 kg/ha.