Viikko 25: Kuivuudesta stressaantuneet viljelykasvit ovat entistä alttiimpia kasvitaudeille

Julkaistu 18.06.2018 klo 16.18 | Päivitetty 27.12.2018 klo 11.23

Kevätkylvöt ovat taimettuneet monin paikoin epätasaisesti ja kasvustot ovat kärsineet kuivuudesta. Kasvitaudit tarttuvat ja leviävät pääasiassa kuumalla säällä hitaasti. Kuivuudesta stressaantunut viljelykasvi on kuitenkin hyvin altis taudeille sateiden alkaessa. Sateiden myötä tautisaastuminen kiihtyy kasvustoissa ja saastunnat leviävät nopeasti. Sateiden alkaessa myös rikkakasveja tulee taimettumaan lisää. Tarve tautitorjunnoille on hyvin pian käsillä, sillä tuhot saattavat edetä tänä kesänä hyvinkin nopeasti kasvustoissa.

Yleisimpiä vehnän tauteja ovat laikut, kuten piste (DTR)-, verkko-, ja harmaalaikku sekä ruosteet. Syysvehnällä harmaalaikkua ja pistelaikkua on jo havaittavissa monin paikoin. Kevätvehnällä tautisaastuntoja on nyt tarkkailtava. Rukiilla on havaittu rengaslaikkua. Ohralla tarkkailua vaativat härmä, verkko- ja rengaslaikku, sekä ohran tyvi- ja lehtilaikku. Laikkutaudit muodostavat viirumaisia, lehtisuonensuuntaisia tai verkkomaisia ruskeita laikkuja kasvustoon kellastuttaen lehdet. Kosteassa ja viileässä saastunta leviää nopeasti. Ohranverkkolaikkua ja rengaslaikkua torjutaan kasvukaudella, jolloin ruiskutus tehdään korrenkasvunvaiheesta tähkälletuloon. Useimmiten ruiskutus tehdään lippulehtivaiheessa. Pistelaikkua, joka vioittaa ensisijaisesti vehnää, voidaan torjua ruiskutuksin pensomisesta tähkimiseen asti. Torjunta aloitetaan, kun yli 5% lehtipinta-alasta kolmanneksi ylimmällä lehdellä on korrenkasvuvaiheen aikana saastunut ja kasvusto on rehevä ja sato-odotus on korkea. Lippulehti- ja tähkimisvaiheessa torjunta aloitetaan, kun laikkuja on joka 5. lehdessä. Rehuohralla torjunta aloitetaan, kun saastuntaa on joka 3. lehdessä.

Härmää ilmenee vehnällä ja ohralla valkoisina rihmastopesinä. Pesät tummuvat vanhemmiten ja lehti alkaa kellastua. Härmää voi levitä kevätkylvöihin syysvehnästä. Torjunta on aloitettava, jos saastuntaa havaitaan korrenkasvuvaiheesta tähkälletuloon joka 5. kasvissa kolmanneksi ylimmällä lehdellä, ja kun viljeltävä lajike on tautialtis ja kun sato-odotus on normaali. Rehuohralla torjunta aloitetaan, kun oireita on joka 3. kasvissa. Mansikalla esiintyvää härmää on jo havaittu. Härmälle otolliset olosuhteet – lämpö ja kuivuus- lisäävät riskiä merkittäville tuhoille tänä kesänä. Härmää torjutaan mansikalta kukinnan aikaan. Härmä käpristää lehtiä ja tekee marjoista myyntikelvottomia: pieniä ja kovettuneita. Härmä vaatii useimmiten tautiainekäsittelyn.

Punahometta ilmenee kaikilla viljoilla, mutta kaura on viljoista oireille altein. Punahometta aiheuttavat Fusarium-sienet. Useimmat Fusarium-sienet aiheuttavat hometoksiineja satoon (kuten DON-toksiinit). Punahomeet pilaavat sadon laadun ja heikentävät siemenen itävyyttä. Punahomesaastuntaa on kauralla vaikea havainnoida. Ohralla ja vehnällä oireet näkyvät tähkylöiden ruskettumisena heinäkuussa. Sateet tähkimisen aikaan lisäävät punahomeen esiintymistä merkittävästi. Tehokas rikkatorjunta sekä laontorjunta ovat keskeisiä punahomeen torjuntakeinoja, sillä näillä toimilla vähennetään kasvustossa esiintyvää kosteutta. Varsinainen punahomeentorjunta tehdään kukinnan alussa.

Librax® on uusi viljojen laajatehoiseen tautitorjuntaan sopiva aineemme, joka sisältää SDHI -tehoaine Xemiumia sekä metkonatsolia. Libraxilla on viljelykasvien stressiä vähentävä ja viherryttävä vaikutus. Librax antaa erittäin tehokkaan ja pitkän suojan kaikkia tyypillisimpiä kasvitauteja vastaan. Librax voidaan ajaa tankkiseoksena Comet Pro’n kanssa. Comet Pro antaa myös laajatehoisen ja pitkäaikaisen suojan yleisimpiä kasvitauteja vastaan. Comet Prossa oleva pyraklostrobiini liikkuu kasvissa suojaten koko lehteä. Comet Pro sekä puhdistaa tautisaastunnan että ehkäisee pitkään tautien puhkeamista. Lisäksi se edistää typenottoa ja vähentää kasvin stressiä. Comet Pro pitää aina ruiskuttaa tankkiseoksena jonkun muun valmisteen kanssa (ei-strobiluriini-valmisteen), kuten JuventuksenProsaron tai Libraxin. Prosaro on monipuolinen luottoratkaisu kasvitauteja vastaan ohralla, kevät- ja syysvehnällä, kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä ja öljykasveilla. Prosaro tehoaa myös punahomeeseen. Prosaroa ruiskutetaan pensomisen lopusta tähkälletulovaiheeseen. Juventus antaa hyvän suojan yleisimpiä tauteja vastaan. Se sopii erinomaisesti tankkiseoksiin, sillä triatsoli-tautiaineena se estää tehokkaasti resistenttien tautikantojen syntymistä (strobiluriineille). Myös Juventuksella saadaan tehoa punahomeeseen. Juventus on tautiaineistamme pitkään käytetty ja varma tautien torjuja niin viljoille kuin öljykasveille. Mansikan härmään ja harmaahomeeseen soveltuvat Signum ja Frupica SC.

Lue edelliset viikkokatsaukset

Viikko 24: Korrensääteet – vakuutus onnistuneelle sadonkorjuulle »
Viikko 23: Öljykasvien kasvinsuojelu ja kasvustorakenteen muokkaus »

Viikko 22: Valmistaudu viljojen rikkakasviruiskutuksiin »

Viikko 21: Tuholaisten tarkkailu on nyt ajankohtaista niin viljoilla kuin öljykasveilla »

Viikko 20: Hivenravinnepuutokset kannattaa ehkäistä yhdistämällä lehtilannoitus kasvinsuojeluruiskutuksiin »

Viikko 18: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »
Viikko 17: Nyt on aika lannoittaa syysviljat ja nurmet! »
Viikko 16: Itävyyden varmistamiseksi nyt on peitattava siemen »