Viikko 23: Öljykasvien kasvinsuojelu ja kasvustorakenteen muokkaus

Julkaistu 06.06.2018 klo 11.26

Öljykasvien kasvinsuojelu vaatii viljelijältä tarkkaavaisuutta. Alkukasvukauden rikkakasvien ja hyönteistuholaisten torjumisen ohella syytä on kiinnittää huomiota öljykasvin tautitorjuntaan.

Öljykasvit kärsivät useista taudinaiheuttajista, joista pahkahomeella on suurin taloudellinen merkitys. Muut taudinaiheuttajat ovat merkitykseltään vähäisempiä ja niiden torjuminen on kannattavaa vain poikkeuksellisen kosteina kesinä. Pahkahomeen torjunnan yhteydessä myös suurin osa muista taudinaiheuttajista tulee torjuttua, poislukien möhöjuuri, jota voi torjua vain riittävän pitkällä viljelykierrolla ja maan ojituksesta ja kalkituksesta huolehtimisella.

Kuivamätä vaivaa pahiten syysöljykasveja, joilla se vaikuttaa talvehtimiseen, mutta voi esiintyä myös kevätkylvöisillä lajikkeilla. Vähäinen saastunta ei useinkaan vaikuta kevätöljykasvien satoon merkittävästi, mutta taudin torjumisella saadaan oleellisesti myös muuta hyötyä. Öljykasvien tautitorjunta-aineista Juventus toimii myös kasvunsääteenä varhaisessa vaiheessa käytettynä. Vaikka lakoutuminen ei useinkaan ole öljykasveilla yhtä rajua kuin viljoilla, voi lakoutunut öljykasvikasvusto olla hankala puida. Lisäksi pahkahome leviää erittäin tehokkaasti lakoutuneessa öljykasvikasvustossa. Öljykasvien pituuskasvun hidastaminen varhaisessa vaiheessa vaikuttaa myös suotuisasti kasvuston rakenteeseen. Kun päävarren pituuskasvua hillitään, sivuhaarat kasvavat voimakkaammin ja täyttävät saatavilla olevan tilan tehokkaasti. Kasvustosta muodostuu valon tehokkaasti hyödyntävä ja tuleentuminen on tasaisempaa. Haaroittuminen myös edesauttaa öljykasvikasvuston varjostavaa vaikutusta, mikä vähentää rikkakasvipainetta kasvukauden loppupuolella, jolloin rikkatorjunta-aineiden vaikutus on jo päättynyt. Tällä on merkitystä varsinkin oloissa joissa heikon itämisen tai hyönteistuhojen seurauksena kasvuton tiheys ei ole tavoitteen mukainen. Kevätrypsin tavoitetiheys on 200–300 kpl/m² ja kevätrapsin 150–200 kpl/m², hybridilajikkeilla 100-150 kpl/m².

Juventusta on mahdollista käyttää myöhäisessäkin vaiheessa pahkahomeen torjuntaan, mutta jos valmistetta on käytetty jo varhaisessa vaiheessa kuivamätää vastaan, on valittava toinen valmiste. Koetulosten sekä kokemusten perusteella vielä Juventustakin tehokkaampi pahkahomeen torjuja on Efilor, jossa metkonatsolin lisäksi on SDHI-tehoaineryhmään kuuluvaa boskalidia. Sadonlisäys Juventukseen verrattuna kattaa pariinkin kertaan Efilorin korkeamman käyttökustannuksen. Lisähyötyä saadaan boskalidin etyleenintuotantoa vähentävällä vaikutuksella. Etyleeni edesauttaa litujen vanhenemista, minkä seurauksena lidut aukeavat herkemmin ja siemen voi varista ennen puintia tai leikkuupöydän eteen. Kasvien luontaisen etyleenintuotannon vähentäminen ehkäisee siten ennenaikaista varisemista kasvista sisäsyntyisesti.

Myös syysöljykasveilla kuivamädän torjunta Juventuksella (syksyllä) on järkevää, koska syyslajikkeilla kuivamädällä on todellista vaikutusta talvehtimiseen. Lisäksi kasvunsäädevaikutus pitää kasvupisteen matalana, mikä varsinkin syysrapsilla edesauttaa myös talvehtimista.

Lue edelliset viikkokatsaukset

Viikko 22: Valmistaudu viljojen rikkakasviruiskutuksiin »
Viikko 21: Tuholaisten tarkkailu on nyt ajankohtaista niin viljoilla kuin öljykasveilla »

Viikko 20: Hivenravinnepuutokset kannattaa ehkäistä yhdistämällä lehtilannoitus kasvinsuojeluruiskutuksiin »

Viikko 18: Syysviljan rikkatorjunta keväällä »
Viikko 17: Nyt on aika lannoittaa syysviljat ja nurmet! »
Viikko 16: Itävyyden varmistamiseksi nyt on peitattava siemen »