Lantmännen Agro uudistaa viljakaupan hinnoittelumallinsa

Julkaistu 10.08.2018 klo 11.22 | Päivitetty 27.12.2018 klo 11.23

Lantmännen Agron viljakaupan hinnoittelumallit uudistuvat 15.8.2018. Viljelijät saavat paremmat työkalut viljelyn suunnitteluun ja hintariskin hallintaan, viljan käyttäjät raaka-aineen hinnan ja toimitusvarmuuden arvioinnin parantamiseen. Uudet hinnoittelumallit (Päivänhinta, HetiTermiini, AktiiviTermiini, Termiini, Hintaputki sekä Varastointisopimus) myös auttavat viljelijöitä saamaan sadosta parempaa keskihintaa pitkällä aikavälillä.

 

Lantmännen Agro uudistaa viljakaupan kaupankäyntiä ottamalla käyttöönsä uudet hinnoittelumallit 15. elokuuta. Viljelijöille työkalu tulee tarjoamaan vaihtoehtoja sovittaa omat taloudelliset ja tuotannolliset tarpeensa eri markkinatilanteissa. Hinnoittelutyökalun ansiosta myös ennustettavuus paranee pitemmällä aikavälillä. Se taas auttaa viljelijää riskienhallinnassa ja viljan käyttäjiä raaka-aineen hinnan ja toimitusvarmuuden arvioinnissa. Lisäksi hinnoittelumallit auttavat viljelijää saamaan pitkällä aikavälillä parempaa keskihintaa sadolleen. Viljakaupalle uudet työkalut tarkoittavat kysynnän ja tarjonnan  hallinnan tehostumista.

Kohti toimivampaa viljamarkkinaa

Satovuoden sisälle tarvitaan parempaa ajallista tasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille. "Viljanhintojen pitäisi seurata paremmin kotimarkkinamme eli Itämeren alueen markkinahintatasoa", sanoo Lantmännen Agron viljakaupan myyntijohtaja Antti Korpinen. "Alhaisempi hinta tuo kannattavuusongelman viljelylle, korkeampi hinta taas vie pohjaa vienniltä, kotieläintuotannon ja teollisuuden kilpailukyvyltä sekä alentaa halukkuutta investoida viljaa jalostavaan teollisuuteen", Korpinen lisää.

Uudet viljakaupan työkalut perustuvat Lantmännen-konsernissa muualla käytössä oleviin, hyvin toimiviin toimintamalleihin. "Olemme tutkineet Ruotsin viljamarkkinoita, oppineet niistä ja soveltaneet niiden pohjalta Suomen markkinaan sopivat työkalut", kertoo tuoteryhmäpäällikkö Ilkka Pekkala Lantmännen Agrolta.

Myy nyt – Toimita heti

Päivänhinta –sopimusmallissa asiakas voi toimittaa sadon ilman sopimusta päivähintaan. HetiTermiinin avulla viljan hinta voidaan varmistaa lyhyellä tähtäimellä. HetiTermiinissä toimitus on tehtävä 30 päivän kuluessa sopimuksen teosta.

Kun viljan varastointiin ei ole mahdollisuuksia, mutta viljan hinta halutaan kiinnittää myöhemmin, AktiiviTermiini tarjoaa tähän mahdollisuuden. Siinä hinta kiinnitetään vasta toimituksen jälkeen.

Myy nyt – Toimita myöhemmin

Termiini sopii viljelijälle, joka haluaa varmistaa etukäteen, minkä hinnan sadosta saa. Sopimuksella kiinnitetään perushinta tiettyyn toimituspaikkaan, tiettynä toimitusjaksona. Termiinisopimuksia tehdään ympäri vuoden, myös ennen puintia.

Markkinahinnassa tapahtuvia muutoksia voi pehmentää Hintaputkitermiinillä. Perushintaa korjataan putken ylittävältä tai alittavalta osalta, jos markkinahinta on toimitettaessa putken ulkopuolella. Markkinahinta on toimituspäivänä voimassa oleva Lantmännen Agron noteeraama päivänhinta. 

Varastointisopimuksessa viljelijä voi hyödyntää sekä ennakkomaksut että hintojen kehityksen. Sadosta saatavien tulojen osatilitys tehdään 30 päivän kuluessa sopimuksenteosta, mutta viljan toimituksen voi siirtää aina heinäkuun loppuun saakka. Lopullinen hinta määräytyy toimitusajankohdan päivänhinnan perusteella.

 

Lisätietoja
Lantmännen Agro Oy, Myyntijohtaja Antti Korpinen, +358 50 502 3569, antti.korpinen@lantmannen.com
Lantmännen Agro Oy, Tuoteryhmäpäällikkö Ilkka Pekkala, +358 50 575 8138, ilkka.pekkala@lantmannen.com