Kysely luonnonmukaisten tilojen lannotteiden käytöstä

Julkaistu 16.07.2018 klo 8.00 | Päivitetty 27.12.2018 klo 11.23

Opinnäytetyökysely Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta toimeksiantajana Ecolan Oy.

Luomuun siirtyy tänä vuonna Eviran ennakkotietojen mukaan 500 uutta maatilaa. Luomutilojen määrän ennustetaan nousevan 5400 tilaan vuoteen 2020 mennessä ja luomuviljeltyjen peltojen pinta-ala noussee 13 prosenttiin kaikesta peltopinta-alasta. Luomutuotteiden kysyntä on kasvussa ja sopimusviljelijöitä tarvitaan lisää. Kotieläintilojen erikoistuminen ja lukumääräinen väheneminen, voi aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita lannoituksen onnistumiselle. Lannan saatavuus voi heikentyä ja pidentyneistä matkoista tulee lisäkustannuksia.

Tällä tutkimuksella kartoitetaan Suomen luomumaatilojen lannoituskäytäntöjä ja siihen vaikuttavia asioita. Vastauksia tullaan käyttämään Ecolan Oy:ssä luomulannoitteiden tuotekehittelyn tukena. Jos vastauksia tulee määrällisesti edustava otos, saadaan tutkittua tietoa myös maanviljelyyn liittyvästä ammatillisen täydennyskoulutuksen nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksista. Vastaamalla kyselyyn, olette mukana kehittämässä luonnonmukaisen tuotannon edellytyksiä maatilan tarpeiden ja käytännön kokemusten näkökulmasta.

Vastaajien nimiä ja yhteystietoja ei kerätä. Tutkimuksen tulokset ovat julkisia, ne löytyvät Theseuksessa kesäkuussa 2019 julkaistavassa ”Luomutilojen lannoituskäytännöt”-opinnäytetyöstä.
Kysely on auki 31.10.2018 asti

Kiitos vastuksestanne.

Anne Välimäki
Lisätietoja: anne.kr.valimaki@student.hamk.fi

 

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/7BC05D647802DFF4.par