Zypar - stressitöntä kasvinsuojelua

Julkaistu 12.04.2017 klo 10.32 | Päivitetty 08.05.2017 klo 10.05

Tulevan kasvukauden eräs tärkeimmistä uutuuksista on ohran, vehnän ja syysviljojen erittäin laajatehoinen rikkakasvien torjunta-aine Zypar.

Zypar sisältää aivan uutta Arylex –tehoainetta, joka on synteettinen auksiini. Toisena tehoaineena Zyparissa on tuttu florasulaami, joka tuo tehoa hyvin viileissä oloissa. Tämän lisäksi Zyparin sateenkesto saavutetaan tunnissa, minkä johdosta Zypar tarjoaa stressittömän vaihtoedon rikkakasvien torjuntaan haastavissakin oloissa.

Zypar tehoaa erittäin laajatehoisesti useimpiin yleisiin viljapeltojen rikkakasveihin. Hyvää tai erinomaista tehoa saadaan mm. mataraan, jauhosavikkaan, saunakukkaan, pihatähtimöön, peippiin, pillikkeeseen ja useisiin muihin lajeihin. Ohdaketehon parantamiseksi Zyparin sekaan voi lisätä MCPA:ta. Koska Arylex –tehoaineen vaikutustapa eroaa pienannosvalmisteista, toimii Zypar myös osana resistenssinhallintastrategiaa viljanviljelyssä. Zypar paitsi ehkäisee resistenttien rikkakasvikantojen muodostumista, se myös torjuu pienannosaineille jo resistenssin muodostaneita rikkakasveja.

Zyparin käyttöaika on varsin joustava, käsittelyjä voidaan tehdä jopa lippulehtiasteelle saakka. Pensomisvaiheen alkupuolella ruiskutettuna käyttömäärä 0,5 l/ha riittää hyvän torjuntatuloksen saavuttamiseen taloudellisesti. Zyparille tyypillistä on myös poikkeuksellisen nopea teho herkkiin lajeihin. Esimerkiksi savikka ja pillike kellistyvät alle vuorokauden sisällä käsittelystä.

Uuden sukupolven kasvinsuojeluaineille ominaisesti myös Zyparin kehittämisessä on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Tämä näkyy viljelijälle siinä, ettei tuotteella ole pohjavesi- tai peräkkäiskäytörajoitusta eikä sen käyttö myöskään vaikuta seuraavan vuoden kasvilajivalintaan. Zypar on saatavilla kasvukauden 2017 rikkakasvien torjuntaruiskutuksiin K-maataloudesta.

Katso artikkelin yläpuolelta Zyparin esittelyvideo.