Sopimusviljelyllä tehokkuutta viljaketjuun

Julkaistu 24.03.2017 klo 13.12 | Päivitetty 26.04.2017 klo 14.39

Sopimusviljely on tärkeimpiä keinoja tuotannon ja viljavirtojen ohjaamisessa. Viljavirtojen ja tuotannon perustana on markkinalähtöinen sopimusviljely. Esimerkiksi Altian ostama tärkkelysohra tuotetaan tänä päivänä lähes yksinomaan sopimusviljelynä.

Viljelijä valitsee tilalle parhaiten sopivat lajikkeet markkinoiden ja elintarviketeollisuuden käytön sekä kysynnän mukaan. Sopimusviljelystä hyötyvät sekä viljelijä parempina satoina ja sopimuslisinä että sadon loppukäyttäjä luotettavana ja laadukkaana raaka-ainevirtana. Sopimusviljelijä saa sadostaan lisäksi maksuttoman ennakkoanalyysin, menekin sadolleen sekä viljelyohjelmapalvelumme.

Koskenkorvan tehdasalue (Altia ja A-Rehu) on Suomen suurin viljankäyttöpaikka, jonka vuosittainen viljan käyttömäärä on reilusti yli 300 000 tonnia eli noin 6 000 kappaletta 50 tonnin viljarekkoja.

Jokaista kuormaa seuraa viljapassi, jossa on viljaerää koskevat tiedot. Passi tulee täyttää huolellisesti. Lajiketiedon avulla hankintaa pystytään kohdentamaan yhä paremmin teollisuuden prosessiin sopiviin lajikkeisiin. Jäljitettävä ja vastuullinen tuotanto on nykyään tärkeä osa niin elintarvike- kuin etanoli- ja tärkkelystuotteidenkin markkinointia.

K-maatalous on teollisuuden tärkeä yhteistyökumppani sopimushankinnassa. Sopimusten avulla varmistetaan korkealaatuisen raaka-aineen riittävyys ympäri vuoden.

Ota yhteyttä viljanostajaan

{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[0] +' '+ employee.StoreName.split(' ')[1]}}
{{employee.StoreName.split(' ')[2]}}

{{employee.Title + employee.LastName}}

{{employee.FirstName}}   {{employee.LastName}}

{{employee.Titles}}
gsm. {{employee.DefaultPhone}}
puh. {{employee.AdditionalPhone}}
Lähetä sähköposti @{{employee.TwitterLink}}
{{$select.selected.Name}}