Uusi kotimainen tuhkalannoite kiinnostaa metsänomistajia

Julkaistu 24.03.2016 klo 10.09 | Päivitetty 24.03.2016 klo 12.23

K-maatalous Suomussalmi järjesti metsänomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille työnäytöksen kotimaisesta tuhkalannoitteesta keskiviikkona 23.3.2016. Paikalle saapui suuri ja innostunut joukko ihmisiä.

Tuhkalannoitusta on aikaisemmin ollut vaikea ja jopa mahdoton levittää traktorilla sekä levittimellä, koska sopivaa tuotetta ei ole ollut saatavilla. Suomalainen Ecolan on tuonut markkinoille tuotteen, joka on rakeistettua tuhkaa ja sitä on helppo levittää metsiin traktorin ja tavallisen lannoitteenlevittimen avulla.

Mahdollisuus toteuttaa levitys edullisesti omana työnä on herättänyt kovan kiinnostuksen metsänomistajissa, jotka omistavat traktorin ja usein myös lannoitteen keskipakoislevittimen. K-maatalouden myymän Bogballen edullisen lannoitelevittimen hankintakustannus on reilut 4000 euroa (alv. 0%). Omana työnä tehty levitys pudottaa tuhkalannoituksen kustannuksia merkittävästi ja nostaa investoinnin tuottoa.

Paras hetki lannoituksen toteuttamiseen traktorilla on harvennushakkuun yhteydessä, jolloin metsään on hakattuna valmiit ajourat. Tasaisin levitystulos saavutetaan, kun ajourat ovat 20 metrin välein. Lannoitelevitin levittää tuhkalannoitteen noin 10 metrin ajouran molemmin puolin siten, että kevyt aines jää uran keskivaiheille ja isommat rakeet lentävät laidoille.

Ecolan - uusi tuhkalannoite

Ecolan - tuhkalannoite on suhteellisen uusi tuote ja olemme saaneet sen vuoden vaihteessa K-maatalouden valikoimiin. Yhden lannoituksen vaikutusaika on jopa 15-20 vuotta ja se on muita metsälannoitteita huomattavasti edullisempaa. Pitkäaikaisilla tutkimuksilla on todistettu, että metsän keskimääräinen kasvun lisäys on 2-4 m³ vuodessa hehtaarille. Parhaat kohteet tuhkalannoitukselle ovat metsämaat, joiden maapohja on turvepitoinen ja turpeen maatuminen on edennyt sille asteelle, että se noin 20 cm syvyydestä otetulla kouranäytteellä on todettu mustaksi, hyvin maatuneeksi ja vähän lahoamattomia kasvinosia sisältäväksi.

Suomessa on paljon vanhoja ojitettuja suoalueita, joissa tuhkalannoituksella saavutetaan helposti 3000 – 4000 euron lisäys hehtaarituottoon käyttämällä tuhkalannoitetta 3-4 tn/ha. Suometsät kasvavat kuvainnollisesti ”typpipatterin” päällä, tuhkalannoitteella typpi saadaan kasville käyttökelpoiseen muotoon. Tuhkalannoitus kalkitsee maapohjan, korjaa fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutokset sekä parantaa metsäsi hivenravinnetasoa. Parhailla, kitukasvuisilla turvemailla on saavutettu jopa 15 m³ kasvunlisäys/ha vuodessa!

Ecolan PK3000 tuhkalannoite on tehokas. Pääosa tuotteen sisältämistä ravinteista on lähtöisin lannoitetuotannossa käytettävistä puhtaista, puuvaltaisista tuhkista. Pääravinteiden fosforin (P) ja kaliumin (K) sekä hivenravinteista boorin (B) osalta sisältö on aina tasattu. Lannoitteessa on luonnostaan runsaasti kalsiumia (Ca) joka kalkitsee kasvupaikan sekä monipuolisesti puuston terveyttä edistäviä sivu- ja hivenravinteita.

”Sanoisin, että tämä on tietämäni mukaan paras metsäinvestointi. Sijoita euro metsään niin se tuo neljä takaisin, kehaisee Ari Matero Suomussalmen K-maataloudesta”.

Metsän lannoitukseen on mahdollista saada Kemera-tukea. Tukea myönnetään metsien terveyslannoitukseen, ei kasvatuslannoitukseen. Terveyslannoituksesta on kyse silloin, kun puuston kehitys on metsänhoidollisista toimenpiteistä huolimatta taantuvaa maaperän ravinteiden epätasapainon vuoksi ja ravinnetasapainoa korjataan lannoittamalla. Tuki on 40 % kokonaiskustannuksista, joihin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannukset sekä ravinneanalyysi.

Lisätietoja Kemera – tuesta »
Ecolan.fi »

Katso videoita