Vi söker till vårt team kundansvarig säljare till Övermalax

Julkaistu 14.09.2015 klo 9.23

Till K-Lantbruks kedjan hör 81 K-Lantbruks affärer. K-Lantbruks affärerna täcker hela landet. K-Lantbruk erbjuder lantbruksföretagaren ett fullständigt sortiment av produktionsförnödenheter och maskiner samt en yrkeskunnig betjäning.

Vi söker till vårt team 

KUNDANSVARIG SÄLJARE 

För produktionsförnödenheter till Övermalax

Som merit räknas

  • Erfarenhet av spannmålshandel
  • Lantbrukskännedom och tidigare erfarenhet från branschen
  • Förmåga och vilja att jobba med kundbetjäning
  • Grundkunskaper i ADB

Vi erbjuder:

  • En självständig och omväxlande arbetsuppgift i ett kunnande team
  • K-Lantbrukskedjans och K-Gruppens skolning, stöd och förmåner
  • Lön och ansvar enligt kunnande och prestation
  • Vi erbjuder en intressant och ansvarsfull arbetsuppgift på ett livskraftigt jordbruksområde

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås av:

Thomas Backman tel. 0207691209
Sänd din ansökan på e-mail: info@stenco.fi till den 30.9.2015.