Osallistu Josilac -säilörehun laatukilpailuun

Julkaistu 03.11.2015 klo 11.31 | Päivitetty 03.11.2015 klo 11.47

Säilörehun laatukilpailu alkaa jälleen K-maataloudessa. Josilac Classicilla tai Josilac Combilla satokaudella 2015 säilötyt rehut voivat osallistua.

Säilöntälaadultaan kolme parasta rehuanalyysiä lähettänyttä tilaa palkitaan. Palkintona on Josilac biologista rehunsäilöntäainetta. Analyysituloksia voidaan käyttää markkinoinnissa, voittajasta ja sijoittuneista tehdään juttu Maatilan Pirkkaan.

Toimita rehuanalyysikopio ja lisätiedot K-maatalouteen 1.11.2015 -29.2.2016 välisenä aikana. Ilmoita lisätietoina yhteystiedot, tuotantosuunta, keskituotos (mikäli lypsykarjatila), eläinmäärä, korjuuala ja korjuutapa, säilöntäaineen annostelumäärä per rehutonni (toimittajan suositus on classicilla 6 g/rehutonni ja combilla 3 g/rehutonni) sekä säilöntämenetelmä (siilo, paali, torni).

Voittajan valinta tehdään kevään 2016 aikana.

Kilpailun säännöt:

1. Kilpailun järjestäjä
Rautakesko K-maatalousyksikkö Karjatilaohjelma RAUTAKESKO OY PL 145 01301 Vantaa
2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voi osallistua toimittamalla Josilac Classiclla tai Josilac Combilla säilöntäkaudella 2015 säilötyn nurmisäilörehun rehuanalyysituloksen lisätietoineen 1.11.2015 -29.2.2016 K-maatalous kauppaan. Osallistumisoikeutta ei ole kilpailun järjestelyihin osallistuneilla kilpailun järjestäjän työntekijöillä.
3. Voittajan valinnan perusteet ja ajankohta
Voittajan valinta tehdään Rautakeskon K-maatalousyksikön toimesta kevään 2016 aikana. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Päätöksestä ei voi valittaa.
Analyysejä jotka saapuvat kaupalle 29.2.2016 jälkeen ei hyväksytä kilpailuun. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esim. katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.
Analyysituloksia voidaan käyttää markkinoinnissa, voittajasta ja sijoittuneista tehdään juttu (asianosaisten suostumuksella) Maatilan Pirkkaan. Jos tila ei halua että heidän nimi mainitaan, Rautakeskolla on oikeus julkaista voittajan paikkakunta omissa medioissaan. Rautakeskolla on kuitenkin oikeus käyttää analyysituloksia markkinoinnissa.
4. Palkinnot
Kilpailun järjestäjä valitsee kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken kilpailun voittajaksi yhden tilan joka saa palkintona 40 pussia Josilac Classic biologista rehunsäilöntäainetta, toinen palkinto on 30 pss ja kolmas palkinto on 20 pss.
5. Palkintojen käyttämiseen liittyvät ehdot
Tarkemmat ohjeet toimitetaan voittajalle voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä toiseksi palkinnoksi eikä luovuttaa eteenpäin.
Mikäli voittajaa/sijoittunutta ei arvonnan jälkeen tavoiteta kohtuullisen ajan sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja/sijoittunut. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjä huolehtii voittajan saamasta palkinnon arvosta menevän ennakonpidätyksen suorittamisesta ja voitonsaamisen ilmoittamisesta verottajalle, myös palkinnon saajan on ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoitukseen.
6. Markkinointilupa
Tietoja ei luovuteta edelleen ulkopuolisten tahojen käyttöön.
7. Kilpailun järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää ja arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.