Viime hetken viljelyvalintoja

10.04.2017 | Juho Urkko | Viljakauppa, Rapsi

Juho Urkko

Juho Urkko Tuoteryhmäpäällikkö, Viljelyohjelma juho.urkko@lantmannenagro.fi | @JUrkko

Työssäni Lantmännen Agrossa vastaan Viljelyohjelman kehittämisestä siementen, lannoitteiden ja viljelymenetelmien osalta. Käytännön kokemusta karttuu viljelyksiltä kotitilalta Pirkanmaalta, jossa viljelemme syys- ja kevätviljoja sekä öljykasveja. Mielenkiinnon kohteina viljelyn kehittämisen lisäksi ovat metsä ja metsästys.

Näinä viikkoina viimeistään moni viljelijä on ottanut viljelysuunnitelmat taas työn alle ja siemeneristä on tehty itävyyskokeita – vaihtelevin tuloksin. Tänäkin vuonna Eviran tilastojen valossa moni siemenerä ei likimainkaan ole riittävä laadultaan kylvösiemeneksi, jolloin joudutaan joko siemenkaupoille tai tekemään muita viime hetken valintoja.

Tilan viljelyvalintoja kannattaa puntaroida muistakin syistä. Onko tottumusten vuoksi kylvetty ohra-kaura –viljelykierto paras mahdollinen? Agronomisesti sekin voi toimia, mutta onko valintoja ajateltu taloudellisen tuloksen ja markkinoiden kautta? Onko viljelysopimus jo tehty? Sopisiko mukaan vaikka rypsiä tai rapsia? Vientilaatuinen kaura on myös hyvä vaihtoehto Lounais-Suomen perinteisesti vehnää kasvaneille pelloille, viime vuonna saatiin isoiltakin aloilta korjattua yli 6-7 tonnin keskisatoja.

Palataan kuitenkin öljykasveihin vielä hetkeksi. Öljykasvit ovat olleet rukiin ohella yksi jatkuvan alituotannon kasveista. Kotimainen kysyntä on viime kädessä täytetty tuonnilla samalla kun Naantalin satamasta on viety ohraa ja vehnää milloin millekin markkinalle. Öljykasvien hintasuhde on myös varsin hyvä. Monesti on käytetty myllyvehnän ja rypsin/rapsin kriittisenä suhdelukuna lukua 2. Kun öljykasvitonni on yli 2 kertaa arvokkaampi kuin vehnä, on öljykasvi kannattava valinta ja päinvastoin. Kirjoitushetken hinnat ovat noin 150€/tn vehnälle ja 375€/tn öljykasveille. Tästä voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä.

Syysvilja tarjoaa myös onnistuessaan paremman tuoton kevätviljoihin verrattuna. Edellytykset syyskylvöille tehdäänkin jo kylväessä, etenkin rukiille ja syysöljykasveille on syytä valita tarpeeksi aikainen esikasvi. Syysvehnän kohdalla kannattaa etenkin panostaa lajikevalintaan ja talvenkestävyyteen, korkeakaan satopotentiaali ei auta jos sato korjataan kerran kolmessa vuodessa. Syyskasvien siemenet kannattaa myös varata hyvissä ajoin, sillä etenkin syysrapsit ja hybridirukiit tuotetaan ulkomailla ja syksyn myyntiin varatut kiintiöt joudutaan tilaamaan jo varhain.

Mitäpä siis eteen, jos käy huono onni ja viime tipassa huomataan, ettei suunniteltu siemenerä idä? Öljykasvinsiementä on edelleen hyvin saatavilla. 1-2 vyöhykkeille ja 3. vyöhykkeen suotuisemmille alueille voi ehdoitta suositella rapsin kylvöä. 3-4 vyöhykkeille rypsi on sopiva valinta. Valittavana on sekä Clearfield – että tavanomaisia lajikkeita. Kevätviljojen siemeniä löytyy edelleen yleisesti hyvin, mutta osa lajikkeista on myyty jo loppuun. Viimeisenä, muttei vähäisenä vaihtoehtona tulee pellon kasvukunnon parannus, ojitukset, kalkitus, viherlannoitusnurmi ja syksyllä sopivan syysviljan kylvöön!