Lentagran WP- kosketusvaikutteista tehoa herneen rikkakasvitorjuntaan

Lentagran WP tehoaa hyvin mm. jauhosavikkaan, pillikkeeseen, peippiin sekä peltomataraan, ja on siten oiva valinta suurimmalle osalle Suomen hernelohkoista. Lisäksi sillä on hyvä teho hankalasti torjuttavaan mustakoisoon, joka on todellinen ongelmarikkakasvi esiintyessä erityisesti ruokaherneviljelyksillä. Tuote on lehtien kautta vaikuttava, kosketusvaikutteinen rikkakasviaine ja sopii sen takia myös hyvin multaville maille missä maavaikutteiset aineet eivät ole parhaimmillaan. 

Käyttösuositukset 

Lentagran tehoaa parhaiten rikkakasvien ollessa pieniä ja hyvässä kasvussa. Herkät lajit ovat torjuttavissa 4-lehtiasteelle saakka. Paras torjuntatulos saavutetaan, kun ruiskutus tapahtuu kasvuston ollessa kuiva ja lämpötila on yli 10 astetta. Sopivin ruiskutusaika on aamulla, koska valo parantaa rikkakasvitehoja entisestään.  

Hyväksytty käyttömäärä on 2 x 0,5 kg/ha (BBCH 11-16) tai 1 x 0,75-1,0 kg/ha (BBCH 13-16). Strategiakokeiden perusteella suositellaan tankkiseosta Fenixin kanssa (0,5 kg/ha Lentagran + 0,5 l/ha Fenix), joka on itsessään kustannustehokas ratkaisu. Jos saunakukkaa on paljon, tankkiseokseen kannattaa lisätä Basagrania tai pieni määrä metributsiiniä sisältävää valmistetta. 

Jos uusia rikkakasveja taimettuu ensimmäisen ruiskutuksen jälkeen, 0,5 kg/ha Lentagrania 7-10 päivää ensimmäisestä ruiskutuksesta on hyvä ratkaisu. Esimerkiksi multavilla mailla pillikkeet taimettuvat pitkän ajan yli ja erityisesti siinä toinen ruiskutus voi tulla tarpeen.  

Lentagran WP on pakattu vesiliukopussiin (huom. sisäpussi, ei paperinen ulkopussi) joka hajoaa ruiskutustankissa tullessaan kosketukseen veden kanssa. Parhaiten pussi liukenee kun ruiskutusvesi on vähintään 15-20 °C ja tuotepakkaus on vähintään 15 °C. 

Ajoitus on tärkeä 

Kuvassa oleva herne ja rikkakasvit alkavat olla sopivan kokoisia ruiskutettavaksi. On tärkeää, että rikkakasvit eivät pääse liian isoiksi ennen käsittelyä. Käsittely kannattaa tehdä kun leveälehtiset rikat ovat pääsääntöisesti sirkka- tai 2 lehti-vaiheessa. Silloin herne on myös pääsääntöisesti 2-3 lehtivaiheessa. Tämä on sopiva hetki leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. 

Heinämäisten rikkakasvien torjunta 

Heinämäiset rikkakasvit kannattaa yleensä torjua hieman myöhemmässä vaiheessa kuin leveälehtiset. Juolavehnän torjuntaan toimiva ratkaisu on Pilot (2,0 l + 0,2 l kiinnite). Jos kylänurmikka on suurin ongelma, kannattaa valita Select Plus. Herneellä Select Plussan hyväksytty käyttömäärä on 1,0 l/ha ja sillä saa samalla torjuttua myös hukkakauran ja muut yksivuotiset heinämäiset rikkakasvit. Select Plussan käyttö ei kuitenkaan ole sallittua tuoreena korjattavalla herneellä. 

Viljelykiertoon kannattaa panostaa 

Herneala on kasvanut viime vuosina, mikä on erittäin ilahduttava asia. Viljelykiertoa suunnitellessa kannattaa kuitenkin pyrkiä siihen, että herne ei esiinny samalla lohkolla liian usein. Tarpeeksi pitkä viljelykierto vähentää kasvitautien riskiä ja parantaa satotasoa. Erityisesti herneen lakastetauti (Aphanomyces eutheices) voi aiheuttaa merkittävää satotappiota, jos viljelykierto jää liian lyhyeksi. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa pyrkiä 6-8 vuoden viljelykiertoon.  

Teksti: Erik Lindroos, Nordisk Alkali 

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.