Onnistu vasikan ruokinnassa

Juottokauden ruokinnalla on suuri merkitys tulevan lehmän tuotokseen, mutta yhtä tärkeää on onnistua vasikan vieroituksessa ja sen jälkeen, jotta juottokauden hyviä tuloksia ei menetetä. Näin meillä ja USA:ssa.

Ensimmäinen 3-4 litran annos vahvaa ja puhdasta ternimaitoa on hyvä antaa vasikalle tunnin sisällä syntymästä. Ensimmäinen annos annetaan letkulla, jos vasikka ei juo. USA:ssa isot tilat käyttävät systemaattisesti letkujuottoa ensimmäiselle annokselle, sillä poikimisia voi olla useita kymmeniä päivässä. Ternimaito on äärimmäisen hyvä kasvualusta bakteereille, siksi osa pastöroi ternimaidon. Pastöroimaton ternimaito pitää jäähdyttää nopesti lypsyn jälkeen.

Meillä pidetään vasikoita yksilökarsinassa pari viikkoa, sen jälkeen ne siirretään ryhmäjuotolle tai parikarsinaan. USA:ssa on vielä tavallista pitää vasikat yksilökarsinoissa koko juottokauden ajan. Tosin hyvinvointitutkijat uskovat, että 3-5 vuoden kuluessa käytäntö muuttuu kuluttajien vaatimuksesta myös USA:ssa ja vasikat kasvatetaan pareittain tai ryhmissä ensimmäisten viikkojen jälkeen. Pari- tai ryhmäkasvatus kehittää vasikan sosiaalisia taitoja.Vasikka oppii syömään uutta rehua nopeammin, kun se on kasvanut kaverin kanssa.

Vahvaa juomaa vai paljon maitoa?

Useimmat juottovasikat ruokitaan kaksi kertaa päivässä. Jotta vasikat saisivat riittävästi ravintoa, pitäisi juoman kertamäärä olla yli 4 litraa tai juomaa tulisi vahventaa. Juoksutusmahan tilavuus rajoittaa suurten kerta-annosten juottoa. Käytännössä on helppo lisätä energian ja valkuaisen saantia tekemällä vahvempaa juomaa. Kolmella juottokerralla saadaan riittävä määrä ravintoa normaalivahvuisella juomalla tai maidolla ilman liian suuria kerta-annoksia.

Vasikoiden juomarehun tulisi olla mahdollisimman tasalaatuista. Näin vähennetään ruokinnallisia ongelmia. Kun juomasta tehdään vahvaa, on erityisen tärkeää, että se on tasaista. Riskinä on liian korkea osmolaliteetti, jos juomarehuajauhetta annostellaan liikaa ja juomajauheessa on korkea natriumpitoisuus. Juoman kuiva-aineen määrä voidaan mitata brix-mittarilla. Jos natriumpitoisesta juomajauheesta tehdään liian vahva juoma, ripuleiden, ruoansulatushäiriöiden ja vasikan kuivumisen riski kasvaa, etenkin jos tarjolla ei ole vapaasti puhdasta vettä.

Juoman väkevyyttä ei tarvitse mitata, jos ollaan varmoja tasaisesta sekoituksesta. Tärkeämpää on mitata sekä veden määrä että juomajauheen määrä.  Esimerkiksi 1 kg (1 l) vettä + 175 g juomajauhetta tekee juomasta 14,9 % vahvuista. Tämä väkevyys ei aiheuta ongelmia. Jos juomassa on vähemmän natriumia, voidaan tarkassa seurannassa vahvuutta nostaa jopa 18 prosenttiin.

175g/175g+1000gx100=14,9 %

Juoman korkea kuiva-ainepitoisuus ei aiheuta ongelmia, jos noudatetaan seuraavia ohjeita:

  1. mitataan tarkasti veden ja juomajauhon määrä ja pidetään se joka päivä vakiona
  2. pidetään juoman vahvuus enintään 15 prosentissa
  3. ei lisätä elektrolyyttijauhoa juomarehuun tai maitoon
  4. pidetään vapaasti puhdasta vettä tarjolla

Riittääkö 7,6 litraa päivässä?

Esimerkkinä vahvasta juomarehusta on Rosy-Lane Holsteinin tila Wisconsinissa, jossa jatketaan syntymän jälkeen vielä viikon verran juottoa pastöroidulla ternimaidolla ennen juomarehulle siirtymistä. Vasikat juotetaan kaksi kertaa päivässä. Enimmillään päivän juomamäärä on 7,6 litraa. 52 päivän jälkeen juoma vähennetään 2,8 litraan, kunnes vasikka vieroitetaan.

Vasikat eivät ole nälissään, vaikka nesteen määrä onkin maltillinen. Juomarehussa on peräti 26 % valkuaista sekä 20 % rasvaa. Juomajauhoa annetaan lähes 1200 g/pv, sillä juoman vahvuus on 15,5 %.

Juottokaudella vasikat saavat juoman ohella vapaasti vettä ja mysliä. USA:ssa annetaan karkearehua yleensä vasta vieroituksen jälkeen. Mysli on ainoa kuiva rehu, kunnes vasikka on vieroitettu. Tällä pyritään maksimoimaan myslin syönti, jotta pötsi kehittyisi tehokkaasti. Myslin karkeiden partikkeleiden uskotaan aiheuttavan pötsin seinämään vastaavaa vaikutusta kuin karkearehu.

Olkisilppu toimii hyvin karkearehuna

Castells ym julkasivat tutkimuksen, jossa verrattiin karkearehujen vaikutusta juottokauden väkirehun syöntiin ja kasvuun rajoitetulla juotolla, jossa jokainen ryhmä sai saman verran juomaa. Kontrolliryhmä sai vain vapaasti väkirehua, muissa ryhmissä oli väkirehun lisäksi vapaasti karkearehua. Sinimailasheinä ja maissisäilörehu näyttivät huonommilta kuin muut karkearehut. Ehkä USA:ssa vältetään siksi karkearehua juottokaudella, koska pääasialliset karkerarehut siellä ovat sinimailanen ja maissisäilörehu. Mahdollinen huono säilöntälaatu voi myös aiheuttaa ongelmia vasikoilla. Silputtu ohran olki näytti toimivan erityisen hyvin pötsin stimuloinnissa. Oljen syöntimäärä oli pieni, mutta se kasvatti väkirehun syöntiä.

Juoman ohelle väkirehua ja heinää

Meillä karkearehu pitää olla ruokinnassa jo juottokaudella, mutta yhtä tärkeää on meilläkin, että vasikka saa vapaasti myös täysrehua runsaan juoton ohella. Kun olkisilppua tai heinää on tarjolla, riittää vasikoille mureinen tai rakeinen täysrehu. Oleellista on, että vasikalle tarjotaan puhdasta vettä ja väkirehua heti kolmantena elinpäivänä. Väkirehu voi olla mysliä tai muretta. Ensimmäisen kuukauden aikana väkirehun syönti on vähäistä, sillä runsas juoman saanti täyttää ravinnon tarpeen. Tärkeää on kuitenkin saada pötsiin pieni määrä väkirehua ja vettä heti alkupäivinä. Oleellista on, että toisen kuukauden aikana väkirehun syönti alkaa lisääntyä merkittävästi, jotta vierotuksen ajan ongelmilta vältytään. Juoman määrän vähentäminen parin viikon aikana ennen vieroitusta lisää väkirehun syöntiä.

Alla on kolmen vasikan pötsit 6 viikon iässä. A on saanut vain juomaa, ei lainkaan kuivaa rehua. Pötsi on täysin kehittymätön. Vaalea ja ohutseinäinen. B. on saanut juomaa ja vapaasti väkirehua. Pötsin papillit ovat alkaneet kehittyä ja pötsin seinämän lihakset ovat myös kehittynneet. C. vasikka on saanut juomaa ja heinää. Papillit eivät ole kehittyneet, pötsin seinämän lihakset ovat hieman paksuuntuneet. (Jud Heinrich)

 

Kun pötsi on kehittynyt jo juottokaudella, on vieroituksen aika paljon helpompi. Vasikka pystyy käyttämään kuivaa rehua ja kasvaa sillä. Jos vasikka on kasvatettu vain runsaalla juomalla, eikä se ole syönyt väkirehua, seuraa vieroituksesta kasvun romahdus, jolloin hyväkin juottokauden kasvu menetetään.

Vasikoille oma ape juottokaudella

Karkearehulle ja väkirehulle vaihtoehtona meilläkin on jo juottokaudella tarjottu vasikka-ape, jossa on 10 % silputtua olkea, loput on Vasikan-Herkku TMR täysrehua sekä melassia. Satsi säilyy kuukauden, jos kosteus jää alle 15 prosentin. Apevaunun tulee olla puhdas, kun satsi valmistetaan.  2-3 sentin pituiseksi silputtu olki stimuloi pötsin seinämän lihaksistoa, kuten kokeessa on todettu. Vasikan-Herkku TMR kehittää pötsin mikrobistoa ja papilleja. Melassi sitoo partikkelit yhteen. Vasikka ape on käytännön tiloilla todettu erittäin maittavaksi. Se myös säästää työtä isoilla tiloilla. Osa jatkaa samalla vasikka-appeella jopa 4-5 kuukauden ikää. Valmistus on kätevää, alla valmistusresepti yhtä suursäkillistä kohden.

Kun vasikalle annetaan erikseen heinää, voidaan väkirehuna antaa Pikku-Mullin-Herkkua tai aluksi Mysliä. Vasikan kuivan rehun ruokintaa ei kannata muuttaa heti juoton loputtua vaan ainakin pari viikkoa on hyvä jatkaa samalla, jotta vieroituksen aikaan ei tulisi liikaa muita muutoksia.

Jotta vasikoiden syntymän ja ternimaidon vaikutusta voidaan seurata vielä lehmäkaudella, on USA:ssa laadittu vasikoille todistus, josta voidaan tarkistaa vielä vuosien päästä kyseisen yksilön syntymään liittyvät tiedot. Näillä seikoilla on vaikutusta tulevan lehmän tuotokseen.

 

USA:ssa juottovasikat saivat juoman ohella vain mysliä, joka tosin on melko karkeaa, joukossa on paahdettuja kokonaisia jyviä. Meillä pitää antaa myös karkearehua ja sen on todettu jopa lisäävän väkirehun syöntiä, kun karkearehu on oikeanlaista.

Parikasvatus on vielä melko harvinaista USA:ssa.

Igluissa on hyvä ilmanvaihto. Talvella tarvitaan paksu olkipeti, kesällä käytetään hiekkaa.

Kun vasikkakarsinat ovat sisällä, on hoitajilla mukavampaa.

Teksti ja kuvat: Merja Holma