Lammas trendinä alkutuotannosta ruokapöytään

Lampaiden lukumäärä on kasvanut 55 % kuluvalla vuosituhannella. Vuoden 2015 lopulla lampaita oli saman verran kuin hiehoja: 155 000. Jos kysyt kanssaviljelijältä, kumpia on enemmän, on vastaus varmasti hiehojen puolella.

Lammastuotannon veturina on lampaanlihan kysynnän kasvu, sillä lampaanlihan kulutus on kolminkertaistunut 2000-luvulla ollen kuusi miljoonaa kiloa vuonna 2015. Kuluttajat mieltävät lampaan yhdeksi eettisimmistä tuotantoeläimistä. Tämä johtuu muutamasta eri tekijästä. Lampaasta voidaan hyödyntää lähes kaikki osat. Laiduntavat lampaat vaikuttavat kuluttajien mielikuvaan tuotannosta ja ne tavoittavat jopa kehä kolmosen sisäpuolella asuvan väen ainakin mökkimatkoilla. Huomattava osa lammastiloista on sitoutunut luonnonmukaiseen tuotantoon, jota myös osataan markkinoida kuluttajille.

Lammastuotannon kannattavuudessa on perinteisen tuotot miinus kustannukset kannattavuuslaskennan lisäksi erityispiirteitä. Suoramyynti on merkittävä tekijä lammastilan kannattavuudessa tilojen saadessa moninkertaisen katteen lihalle verrattuna teurastamoiden tarjoamaan hintaan. Viime vuosina suosituiksi tulleet lähiruokapiirit ja REKO-renkaat ovat lisänneet tilojen suoramyyntimahdollisuuksia.

Maatalouden ympäristötuen erityistuet edesauttavat lammastaloutta ja laiduntamista perinnebiotooppien ja maiseman monimuotoisuuden lisäämisen tuella. Kun tähän lisätään monimuotoisen suojavyöhykkeen perustamisen tuki, on lammastalous hyvä vaihtoehto etenkin vesistön läheisyydessä olevalle tilalle. Merkittävä osa Suomessa olevista lampaista kuuluu alkuperäisrotuihin, jolloin alkuperäisrotujen tukea saa suhteessa iso osa lammastiloista.

Lammastilan alkuinvestoinnit ovat pienemmät kuin monessa muussa kotieläintuotannossa. Tämä rohkaisee tuotantosuuntaa vaihtavia kotieläintiloja valitsemaan lampaan uudeksi tuotantoeläimeksi. Kesälampaat tarjoavat matalan kynnyksen tuottajalle tutustua lampaisiin tai hauskan kesäharrastuksen riittävät laiduntilat omaavalle omakotitalo- tai mökkiasujalle.

Lampaiden hyvästä nosteesta innostuneina teimme syksyn Karjatilakuvastoon lammassivut, oletko jo ehtinyt tutustua tuotteisiin?

Artikkelin kirjoittanut: Nora Mäntysaari